Primeur in Europa

Primeur in Europa

VUB lanceert eerste Engelstalige bachelor in de taal- en letterkunde met stedelijk, multicultureel en meertalig programma

Vanaf september kan je aan de Vrije Universiteit Brussel de multilingual Bachelor in Linguistics en Literary Studies (MUBA) volgen. Het is een Engelstalige opleiding met een uniek profiel, zowel in Vlaanderen, België als in Europa. Het programma  is in meerdere opzichten revolutionair.

De algemene vakken vinden plaats in het Engels. Verder kies je twee hoofdtalen uit een reeks van zes, waarover alle vakken ook volledig in die talen gedoceerd worden (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans). Vanaf het derde bachelorjaar kan je nog een minor over één of twee andere talen opnemen, waaronder ook Chinees. Het programma voorziet ook een internationale ervaring van een half jaar, ter plaatse of via een vernieuwende vorm van blended learning op de VUB campus.

Urbaan & meertalig

De onderzoekssterktes van de VUB staan bewust centraal binnen het programma. De literatuurvakken zijn dan ook voornamelijk gericht op intermedialiteit en stedelijkheid. Bij de taalkunde ligt de focus op meertaligheid, taalvariatie en de relatie tussen taal en cognitie. Die specialismen worden niet enkel uitgediept in een vernieuwd pakket algemene vakken, maar komen ook aan bod in de specifieke vakken over de zes aangeboden hoofdtalen.

Professor in de Nederlandse taalkunde Wim Vandenbussche: “De winnende factoren voor deze opleiding blijken duidelijk uit studies in België, maar ook in heel Europa: meertaligheid en multiculturaliteit zijn erg in trek op de werkvloer. Bedrijven benadrukken keer op keer dat zij niet alleen werknemers met talenkennis nodig hebben, maar ook met een goed begrip van de multiculturele en meertalige leefwereld aan het begin van de 21ste eeuw.

Geëngageerd en stedelijk onderwijs dat radicaal gebaseerd is op ons onderzoek kan daar fundamenteel toe bijdragen. Voeg daarbij de stad Brussel, de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld, na Dubai, en we hebben een volledig verweven programma voor studenten uit België, heel Europa en ver daarbuiten. Brussel is het ‘living lab’ waarin onze studenten hun leerstof en vaardigheden intens beleven en verfijnen."

Het programma – dat een ontdubbeling is van de eveneens vernieuwde Nederlandstalige bachelor -  sluit rechtstreeks aan bij de reeds bestaande Multilingual Master in Linguistics and Literary Studies (MUMA). Die is met meer dan 200 studenten uit ongeveer 50 verschillende landen de grootse en meest diverse masteropleiding in het gebied van de taal- en letterkunde in Vlaanderen.

Vandenbussche: "Onze internationale studenten in het MUMA-programma vroegen om een bachelor die op de masteropleiding zou voorbereiden. De vraag kwam ook van hen.”

Internationaal Brussel

Het programma werd opgebouwd met de internationale student in het achterhoofd.

Vandenbussche: "We wilden dat unieke element aanboren dat Brussel heeft: een grote internationale gemeenschap, met heel veel internationale en Europese scholen. Er zijn veel meertalige en multiculturele gezinnen in Brussel, met kinderen die dat ook in hun universitaire studies willen terugvinden. Ons meertalig bachelorprogramma zal voor de meesten van hen zeker als een thuis voelen.

We hechten ook heel veel aan 'mixologie', het feit dat we met Brussel lesgeven in een bijenkorf van lokale, regionale en internationale activiteiten. Dat zorgt gewoon echt voor de kruisbestuiving tussen de gemeenschap van lokale studenten en de internationale studentengemeenschap aan de VUB die we in onze meertalige BA- en MA-programma's willen zien. Dat wordt uiteindelijk ook een grote meerwaarde voor de studenten in de Nederlandstalige variant van het programma, die uiteraard parallel blijft bestaan.

De VUB heeft altijd voor ogen gehad dat haar studenten moeten leren in een open sfeer van tolerantie en diversiteit, en dat ze gestimuleerd worden om uit te groeien tot zelfstandige en kritisch denkende individuen, en tot wereldburgers.”

Extra internationale ervaring met Erasmus en EUTOPIA

Talen leer je best ter plekke en het programma voorziet ook hierin, met een ingebouwd semester waar internationale ervaringen centraal staan. Voor de inmiddels beproefde Erasmus-uitwisselingservaring in het derde bachelorjaar werden bijkomende uitwisselingsmogelijkheden opgezet met de Europese alliantiepartners van de VUB.

Maar je kan die internationale ervaring ook in Brussel opdoen. Studenten kunnen tot twee extra talen bestuderen in hun laatste bachelorjaar, en speciaal voor anderstalige studenten komt er een extra module Nederlands als tweede taal.

Vandenbussche: “We geven studenten die dat willen zo de kans om tot vijf talen te bestuderen: naast de grondige studie van de twee hoofdtalen en de vlotte beheersing van het Engels als algemene onderwijstaal, zijn er de minores in twee extra talen. Dat we daarvoor een module Chinese taal en cultuur aan kunnen bieden is een belangrijke plus.” Een uniek alternatief wordt het 'EUTOPIA window', waarmee studenten in Brussel via ‘blended learning’ tot 30 ECTS vakken kunnen volgen van een van de 10 partners binnen de EUTOPIA-alliantie.

Meer info over het programma online: 

https://www.vub.be/en/study/multilingual-bachelor-in-linguistics-and-literary-studies#about

Meer info over de opleiding krijg je ook op de VUB infodag, zondag 24 April, 10u-18u :

https://www.vub.be/infodagen#infodagen-2022

Contact:

Wim.vandenbussche@vub.be

0499 201769

 

EUTOPIA

EUTOPIA is een ambitieuze alliantie van 10 gelijkgestemde universiteiten die bereid zijn zichzelf opnieuw uit te vinden: de Babeș-Bolyai Universiteit in Cluj-Napoca (Roemenië), de Vrije Universiteit Brussel (België), CY Cergy Paris Université (Frankrijk), de Ca’Foscari Universiteit in Venetië (Italië), de Technische Universität Dresden (Duitsland), de Göteborg Universiteit (Zweden), de Universiteit van Ljubljana (Slovenië), de NOVA-universiteit in Lissabon (Portugal), de Universiteit Pompeu-Fabra in Barcelona (Spanje) en de University of Warwick (Verenigd Koninkrijk). Deze tien pioniers slaan de handen in elkaar om dé universiteit van de toekomst vorm te geven.

Elke universiteit heeft verschillende campussen die diep geworteld zijn in hun omgeving. Ze hebben nauwe relaties aangeknoopt met hun gemeenschappen, de institutionele structuren en de lokale bedrijven. De missie van EUTOPIA bestaat erin een unieke en gewaagde langetermijnalliantie te scheppen van transformatieve en geëngageerde instellingen. Studenten, onderzoekers en personeel van EUTOPIA werken samen aan een nieuw academisch model dat een weergave is van een open een verenigd Europa, dat zijn burgers en het milieu respecteert. 

In juni 2019 werd EUTOPIA verkozen tot een van de oorspronkelijke 17 winnende projecten van het nieuwe aanbestedingsbericht betreffende het initiatief 'Europese universiteiten' dat de Europese Commissie lanceerde om een Europese ruimte voor hoger onderwijs tot stand te brengen.

LW
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel