Expertenlijst VUB: COP25 2-13 december in Madrid

Expertenlijst VUB: COP25 2-13 december in Madrid

VUB-specialisten inzake klimaat

Van 2 tot 13 december gaat de klimaatconferentie van de Verenigde Naties door in Madrid (Spanje). COP25 in Madrid zou wel eens één van de belangrijkste topontmoetingen kunnen worden sinds COP21, in zo ver dat de deelnemende landen zich geen lauwwarme toezeggingen meer kunnen veroorloven, indien ze de doelstellingen van het Akkoord van Parijs willen naleven. Het zou ook wel eens de meest gemediatiseerde COP kunnen worden. De wereldwijde protesten van vooral jongeren heeft tot een bewustwording gevoerd doorheen de hele samenleving. Zij zullen de maatregelen van de regeringen kritisch bekijken. En verder zal natuurlijk ook de bijdrage van de wetenschappelijke gemeenschap een centrale rol zal spelen op de COP25 in Madrid.

Hoe kijken nu onze klimaat- en energie-experts naar deze conferentie? De academische experten van de Vrije Universiteit Brussel delen graag hun expertise en analyses met u. 

 

Over de opwarming van de aarde

 

Philippe Huybrechts – klimaatwetenschapper

 

Philippe Huybrechts is klimaatwetenschapper en werkt aan het departement Geografie en de interdisciplinaire onderzoeksgroep Earth System Science van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is hoogleraar in de klimatologie en glaciologie. Hij bestudeert gletsjers en ijskappen en hun invloed op het klimaat en het zeeniveau. Hij is hoofdauteur van het komende 6de evaluatierapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) voor Working Group I: the Physical Science Basis.

 

philippe.huybrechts@vub.be

0474 99 33 95

 

 

Wim Thiery – klimaatwetenschapper

 

Wim Thiery is klimaatwetenschapper en werkt aan het departement Hydrology and Hydraulic Engineering van de Vrije Universiteit Brussel. Hij bestudeert met behulp van een mondiaal klimaatmodel de historische en toekomstige invloed van irrigatie op klimaat-extremen. Zijn modellen en satellietwaarnemingen voorspellen dat extreme weersomstandigheden in de toekomst zullen intensiveren. Op die manier draagt zijn werk bij tot de rapporten die het VN-klimaatpanel opstelt.

 

wim.thiery@vub.be

twitter.com/wimthiery

Mobiel nummer via persdienst VUB: 0484 590 550

 

Over het (Europese) klimaatbeleid

 

Sebastiaan Oberthür – Internationaal en Europees klimaatbeleid

 

Sebastian Oberthür is professor milieu- en duurzaamheidsbeleid aan het Institute for European Studies (IES) van de Vrije Universiteit Brussel en internationaal erkend expert wat betreft internationaal en Europees klimaatbeleid en -recht. Hij volgt de internationale klimaatonderhandelingen sinds de jaren 1990 als wetenschapper en adviseur van verschillende Europese regeringen.

“De klimaatconferentie van Madrid is van groot belang omdat de landen regels voor het gebruik van internationale marktmechanismen moeten aannemen en tegelijkertijd de versterking van hun nationale bijdragen moeten discussiëren. Bovendien is het de eerste conferentie nadat de Verenigde Staten officieel hun afscheid van het verdrag van Parijs hebben verklaard. Europees leiderschap blijft in deze fase van de internationale strijd tegen de klimaatverandering cruciaal.”

 

Recente publicaties:

Sebastian Oberthür (2019), Hard or Soft Governance? The EU’s Climate and Energy Policy Framework for 2030, Politics and Governance, 7: 1, 17-27.

Sebastian Oberthür & Lisanne Groen (2018): Explaining goal achievement in international negotiations: the EU and the Paris Agreement on climate change, Journal of European Public Policy, 25: 5, 708-727 DOI: 10.1080/13501763.2017.1291708

 

sebastian.oberthuer@vub.be

twitter.com/oberthuerseb

 0477 84 16 54

 

 

Tomas Wyns – Europees klimaatbeleid

 

Tomas Wyns is doctoraatsstudent aan het Institute for European Studies (IES) van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is gespecialiseerd in Europees en internationaal klimaatbeleid en het EU Emissiehandelssysteem. Voordien werkte hij als beleidsmedewerker klimaat bij de Vlaamse overheid en het European Climate Action Network.

 

Hij is co-auteur van het in november verschenen “Metals for a Climate Neutral Europe: A 2050 Blueprint”. Het beschrijft de mogelijkheden en obstakels van de sector in de transitie naar klimaatneutraliteit en zal een rol spelen in de plannen van de Europese Commissie hieromtrent.

 “In de enorme uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door de energie-intensieve industrieën in Europa tegen 2050 tot nul terug te dringen, is er één industrie die de echte wegbereider is voor de toekomst: De non-ferrometaalindustrie van Europa. Deze relatief kleine industrie is niet alleen van cruciaal belang voor de klimaatneutraliteit van Europa, gezien het onmisbare gebruik van metalen in vrijwel alle bekende klimaattechnologie, maar leidt ook de weg naar een BKG-neutrale industrie tegen 2050. De sector heeft enorme vooruitgang geboekt in richting decarbonisatie door een hoge graad van elektrificatie, circulair karakter en emissiereductie; dezelfde stappen die elke andere industriële sector in de komende decennia zal moeten ondernemen.”

Op p. 21 van het rapport is er een specifieke Vlaamse invalshoek: daarin staat dat de Flanders Metals Valley een slimme industriële strategie is voor de circulaire en competitieve industriële transitie.

Je vindt het rapport op: https://www.ies.be/other/metals-climate-neutral-europe

 

tomas.wyns@vub.be

twitter.com/tomaswyns

0473 84 03 22

 

 

Sebastian Sterl – energietransitie en internationaal klimaatbeleid

 

Sebastian Sterl werkt als onderzoeker energie & klimaat aan de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven. Momenteel richt zijn werk zich op de mogelijkheden en uitdagingen voor hernieuwbare energieproductie, met een sterke focus op ontwikkelingslanden. Hij is fysicus van opleiding en meerdere jaren werkzaam geweest als adviseur in (inter)nationaal energie- en klimaatbeleid, o.a. voor de Climate Action Tracker. In die hoedanigheid adviseerde hij regeringen, internationale organisaties en NGOs bij het opstellen, modelleren en analyseren van klimaatbeleidsmaatregelen in uiteenlopende sectoren. Zowel tijdens als buiten werktijd treedt hij graag op als spreker om de oorzaken, gevolgen en oplossingen van de klimaatcrisis naar een breed publiek te communiceren.

“Onder het Parijsakkoord dienen landen zichzelf ambitieuze klimaatdoelen te stellen om de opwarming van de Aarde op lange termijn tot ver onder de 2°C te beperken. De huidige klimaatdoelstellingen van de meeste landen zijn hiervoor nog ontoereikend. Het idee is dat landen de komende jaren hun doelen bijschroeven om ze in lijn te brengen met het Parijsakkoord. In de afgelopen maanden hebben vele landen al laten weten dat zij dit inderdaad van plan zijn, met name kleine tot middelgrote landen. De ogen staan nu gericht op de grote uitstoters, zoals de EU, VS, China... volgen zij het voorbeeld?”

sebastian.sterl@vub.be

twitter.com/sebastiansterl

Mobiel nummer via persdienst VUB: 0484 590 550

 

Klimaatbeleid in het rechtssysteem

 

Regine Feltkamp – over de rol van juristen in het klimaatbeleid

 

Régine Feltkamp is professor economisch en financieel recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Terwijl economen, sociologen, historici, psychologen en andere humane wetenschappers zich in het duurzaamheidsdebat begeven, zijn juristen opvallend stil. Régine Feltkamp betreurt deze houding. Volgens professor Feltkamp kunnen juristen net een belangrijke rol spelen in het duurzaamheidsdebat.

twitter.com/reginefeltkamp

regine.feltkamp@vub.be

Mobiel nummer via persdienst VUB: 0484 590 550

 

 

Over de implementatie van klimaatoplossingen – transitie

 

Willy Baeyens – CO2-reductie door middel van plankton

 

Willy Baeyens is milieuchemicus aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is expert in milieuproblemen en chemische verontreiniging. Hij onderzocht het bemesten van plankton in de zee – opdat planten beter zouden groeien en meer CO2 uit de lucht kunnen halen.

“Reductie van CO2-uitstoot en toename van CO2-absorptie moeten hand in hand gaan. Mariene plankton speelt een belangrijke rol in de absorptie van CO2. Innovatief onderzoek zal bepalen welke micronutriënten van plankton waar en wanneer moeten toegevoegd worden om meer CO2 te absorberen.”

willy.baeyens@vub.be

0485 39 62 69

 

 

Cathy Macharis – duurzame mobiliteit en logistiek in Brussel, Vlaanderen, Europa

 

Cathy Macharis is expert duurzame mobiliteit en logistiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Met de interdisciplinaire onderzoeksgroep MOBI richt ze zich op duurzame logistiek, elektrische en hybride voertuigen en stedelijke mobiliteit en biedt ze oplossingen voor vraagstukken als ‘Wat is effect van goederen- en personenvervoer op de CO2-uitstoot in Brussel, Vlaanderen en Europa en de impact hiervan op het klimaat?’

“De transportsector is verantwoordelijk voor 25% van de CO2 uitstoot. Het is ook de sector die het meeste moeite heeft om de trend te keren. Winsten dankzij een betere technologie worden teniet gedaan door een steeds toenemende vraag naar transport. Een paradigmashift is nodig, en wel nu, zowel op het vlak van verplaatsingen als van de wijze waarop we goederen vervoeren.”

 

Cathy Macharis is tevens voorzitster van de Duurzaamheidsadviesraad van de VUB en begeleidt de VUB naar een klimaatneutrale universiteit en organiseert tevens klimaatbootcamps voor bedrijven en beleidsvoerders. Ze is ook lid van het klimaatexpertenpanel voor de Vlaamse overheid.

 

Cathy.macharis@vub.be

twitter.com/cathymacharis

Mobiel nummer via persdienst VUB: 0484 590 550

 

 

 

Julien Blondeau – energietransitie en de rol van thermische centrales

 

Julien Blondeau is professor in de ingenieurswetenschappen en gespecialiseerd in verbrandingsmechanismen en thermische energiecentrales. Samen met de onderzoeksgroep BURN draagt hij bij aan de ontwikkeling van flexibele, energie-efficiënte en niet-vervuilende energietechnologieën.

Hij verbonden aan het Europese ARBAHEAT consortium dat in 2018 startte met een onderzoeksproject om een van de modernste kolencentrales ter wereld, de kolencentrale van ENGIE in Rotterdam, om te bouwen naar een biomassagestookte centrale. Het doel van deze case is om de mogelijkheden te onderzoeken van een innovatieve technologie om zo kostenefficiënt en flexibel mogelijk te zijn bij levering van duurzame elektriciteit én warmte uit een 100% biomassagestookte energiecentrale.

“Wereldwijd wordt 40% van de elektriciteit nog steeds door kolencentrales geproduceerd. Alternatieven zijn wind-, zonne- en hydro-energie, maar de vraag is of zij voldoende een antwoord kunnen bieden op de stijgende energievraag. Als we op korte termijn een kostenefficiënte energietransitie willen realiseren, moet er ook gekeken worden naar de rol van verbranding van biomassa en afval, de afvang en opslag van CO2 en kernenergie. Hoe zullen Europese and Aziatische landen die nog zeer sterk inzetten op de productie van steenkool, in de toekomst aan de stijgende vraag naar energie voldoen?”

julien.blondeau@vub.be

0473 695 895

 

 

Franky Bossuyt – Ecosystemen en duurzaamheid

 

Franky Bossuyt is bioloog gespecialiseerd in evolutie en biodiversiteit. Hij bestudeert hoe herstel van natuurlijke ecosystemen en creatie van gezonde landbouw ecosystemen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de klimaatproblematiek.

“Miljoenen jaren van evolutie hebben duurzame ecosystemen gevormd, die op korte tijd aangetast werden. Door deze ecosystemen te herstellen, en ze ook na te bootsen in landbouwmodellen, kunnen we niet enkel koolstof bergen, maar tevens winst maken in waterhuishouding, open ruimte en gezondheid.”

franky.bossuyt@vub.be

02-6293648

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel