Een nieuwe leer-, onderzoeks- en innovatieomgeving op ULB-campus de la Plaine

Een nieuwe leer-, onderzoeks- en innovatieomgeving op ULB-campus de la Plaine

Ruimte voor VUB-ULB samenwerkingen zoals Bruface, FARI en (IB)2

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 8 april 2022 de bouwvergunning toegekend voor het project Centrum Wetenschap en Technologie, welke Université libre de Bruxelles (ULB), Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B) verenigt. Gebouw E zal worden gebouwd op campus de la Plaine van de ULB. De werkzaamheden zullen in 2023 van start kunnen gaan, nadat de projectstudies zijn afgerond en het contract voor de werken is gegund.

Story image

Gebouw E zal in de onmiddellijke nabijheid liggen van het Learning and Innovation Center (LIC), dat momenteel wordt gebouwd op de gemeenschappelijke grens van de ULB en VUB campussen. Gebouw E wordt een belangrijk onderzoeks- en innovatiecentrum dat informatici, burgerlijke ingenieurs en industriële ingenieurs zal samenbrengen. De start van dit project is een grote stap in de juiste richting om tegen de start van academiejaar 2025 een uniek Centrum voor Wetenschap en Technologie in Brussel te creëren. Het gebouw is ontworpen door het bureau "Samyn & Partners, Setesco en Flow Transfer International".

Annemie Schaus, rector ULB: "Naar deze beslissing heeft de ULB lang uitgekeken. Wij zijn zeer verheugd dat wij dit project nu kunnen verwezenlijken. Dit betekent ook een stap voorwaarts in de realisatie van een excellentiecentrum voor wetenschap en technologie op campus de la Plaine van de ULB. “

Het gebouw, bestaat uit zes gebouwen van zeven verdiepingen die met elkaar verbonden zijn door vijf atria en brede gangen. Het zal onderdak bieden aan verschillende departementen van de École polytechnique de Bruxelles (ULB), het departement Computerwetenschappen van de Faculteit Wetenschappen (ULB), een informatica-onderzoekslaboratorium van de VUB, evenals het departement Ingenieurswetenschappen en Technologie (HE2B), het departement Computerwetenschappen (HE2B) en het deel van het departement Motorische Wetenschappen, dat orthotisten, prothesisten en verbandtechnici opleidt (HE2B).

Met 28.365 m² netto (13.914 m² netto voor ULB/VUB en 14.451 m² netto voor HE2B), zal het gebouw leslokalen, laboratoria en werkplaatsen bieden, voor een totale capaciteit van 2.000 studenten (800 voor ULB/VUB en 1.200 voor HE2B), evenals kantoren voor professoren en onderzoekers.

"Deze geografische toenadering zal ongetwijfeld synergieën tussen informatici, civiel ingenieurs en industrieel ingenieurs van onze drie instellingen vergemakkelijken", benadrukt Annemie Schaus, "en zo concreet vorm geven aan een baanbrekend en uniek academisch partnerschap.”
Voor VUB-rector a.i. Jan Danckaert "“is dit gebouw een belangrijke stap in de verdere uitbouw van de samenwerking tussen de verschillende faculteiten en onderzoeksgroepen in de wetenschappen en de (bio-)ingenieurswetenschappen van beide Brusselse universiteiten. Gebouw E zal plaats voorzien voor reeds bestaande interuniversitaire en interdisciplinaire samenwerkingen op vlak van onderwijs en onderzoek zoals BruFace, IBSquare en FARI. De kritische massa die we hiermee samenbrengen in vooral de computer- en ingenieurswetenschappen, i.h.b. Artificiële Intelligentie en bio-informatica, zal ervoor zorgen dat dit een belangrijke ‘knowledge hub’ wordt en Brussel zo een leidende rol kan blijven spelen in deze snel evoluerende en maatschappelijk cruciale wetenschapsdomeinen.”
Suna Tekir, directeur-voorzitter van de Haute École Bruxelles-Brabant "is verheugd over de verwezenlijking van dit grote project, zowel voor de gewenste ontwikkeling van het HE2B in het Brussels Gewest als voor de bevoorrechte partnerschappen met de ULB en de VUB".
Story image

 

Perscontacten :

ULB : Dienst communicatie - 02 650 25 34 - [email protected]

VUB : Persrelaties - Lies Feron - 0484 59 05 50 - [email protected]

Haute École Bruxelles-Brabant : Arnaud Tinlot, Directeur - 0476 78 57 66 - [email protected]

 

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel