Zijn we klaar om zelf energieproducent te worden?

Zijn we klaar om zelf energieproducent te worden?

Survey RENAISSANCE over hernieuwbare energie en lokale stroomproductie

RENAISSANCE, het EU-Horizon 2020 onderzoeksprogramma dat door de VUB-onderzoeksgroep MOBI wordt geleid, onderzoekt nieuwe manieren om via lokale elektriciteitsnetten energie efficiënter, goedkoper en duurzamer te maken. Zulke micronetwerken maakt burgers tegelijkertijd tot energieproducent en -consument. Om te weten te komen of we met zijn allen klaar zijn voor een dergelijke verandering ontwikkelde het RENAISSANCE-project een vragenlijst.

Projectcoördinator professor Thierry Coosemans: "Lokale consumenten willen over goedkope en probleemloze energie beschikken. Consument-gestuurde energievoorziening waarbij ook nog ingezet wordt op hernieuwbare energieën kan een oplossing zijn. Maar hoe staat de consument zelf tegenover zulke energiegemeenschappen? Zijn zij bereid mee te investeren of zelf innovatieve oplossingen te installeren? Of ondersteunen zij hun gemeente in een dergelijke opzet?”

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. De link naar de Nederlandstalige vragenlijst vindt u hier Dutch survey link: https://www.surveymonkey.com/r/9G8CR5T

De vragenlijst bestaat ook in het Engels, Frans, Italiaans, Spaans

 

Het RENAISSANCE-project

Het RENAISSANCE-project wil het gebruik van wind- en zonne-energie versterken door de ontwikkeling van lokale energienetten en -gemeenschappen waarin burgers en bedrijven zowel consumenten als producenten zijn. Lokale netten maken ook de handel in energie binnen- en tussen gemeenschappen mogelijk, waardoor de hoeveelheid lokaal geproduceerde energie en het aandeel hernieuwbare energie als geheel toenemen. Het project hanteert een methodologie waarbij co-creatie centraal staat en waarbij een software platform ontwikkeld wordt waarmee energiegemeenschappen ontworpen kunnen worden. Renaissance wil deze methodologie toepassen voor verschillende landen in alle continenten

Het consortium RENAISSANCE ontving 6 miljoen € van de EU. Het werd gelanceerd in mei 2019 en loopt tot april 2022. Meer info over het RENAISSANCE-project is te vinden op www.renaissance-h2020.eu

Contact:

Professor Thierry Coosemans

Thierry.Coosemans@vub.be

+32 (0)2 629 28 00

https://www.renaissance-h2020.eu/

 

 

IR
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel