Wetenschappers VUB en ULiège onderzoeken impact van coronacrisis op werk en welzijn van universiteitspersoneel

Wetenschappers VUB en ULiège onderzoeken impact van coronacrisis op werk en welzijn van universiteitspersoneel

Sinds midden maart zijn door de overheid heel wat maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft ook een impact op werknemers van bijvoorbeeld universiteiten. Met een korte vragenlijst wil een team van onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de universiteit van Luik nu in kaart brengen welk effect de coronamaatregelen hebben op de werkzaamheden en het welbevinden van het administratief en technisch personeel van Belgische universiteiten.

Het “acadmin-covid”-onderzoek peilt onder meer naar de ervaring met thuiswerk, het takenpakket, werkritme, de balans tussen werk en privé-verplichtingen en tot slot de fysieke en mentale gezondheidstoestand van respondenten voor en tijdens de coronamaatregelen. Met de inzichten uit de enquête willen de onderzoekers de werksituatie van medewerkers die een administratieve en technische functie bekleden verbeteren, zo licht ook dr. Iris Steenhout toe: “We richten ons bewust op alle niet-academische personeelsleden van de universiteit, omdat zij hun werk de voorbije maanden toch invasief en heel snel zagen veranderen. Wellicht zullen ze de komende tijd ook nog meer gevolgen ondervinden van de covid-maatregelen. Denk maar aan de extra technische ondersteuning die nodig is, maar ook het complexer beheer van examens en lesruimtes, organisatie van infomomenten voor nieuwe studenten, etc. We hopen dan ook een inventarisatie te kunnen maken van hun welzijn en uit de analyse belangrijke zaken te halen om werken voor hen zo aangenaam mogelijk te maken.”

De vragenlijst is te vinden via http://www.acadmin-covid.be/nl en invullen duurt maximaal vijftien minuten. Alle gegevens worden volstrekt anoniem ingezameld, geregistreerd, verwerkt en gerapporteerd, en veilig bewaard, in overeenstemming met de vereiste richtlijnen.

Dit onderzoek is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Johan Bilsen & Dr. Iris Steenhout, Vakgroep Gezondheidswetenschappen) en de Universiteit van Luik (Prof. Dr.Anne-Sophie Nyssen, Department of Work Psychology & Drs. Ninon Puttaert, Cellule Bien-Être Psychosocial).

 

Meer info:

Iris Steenhout, iris.steenhout@vub.be, 0486-38 66 41

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel