Wetenschappelijk ‘verkiezingsmanifest’ voor een stad op mensenmaat

BOEKLANCERING VUB DE HUMANE STAD

Wij willen u graag uitnodigen voor de lancering van het boek De humane stad. VUB-professoren uit alle mogelijke disciplines leveren daarin een bijdrage aan een uniek ‘verkiezingsmanifest’ met dertig concrete voorstellen voor een stad op mensenmaat. De voorstelling gebeurt op de Human City Conference op woensdag 14 december in Hotel Bloom! Rue Royale 250, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. Het boek en de conferentie is een initiatief van de nieuwe denktank Poincaré.

De wereld verandert aan een verschroeiend hard tempo. Er komen grote demografische, economische en technologische uitdagingen op de stad af. Dat levert een pak vragen op. Hoe gaan we wonen? Hoe ga ik mij verplaatsen? Hoe ga ik om met mijn digitale identiteit en de stroom aan data? Hoe belangrijk is mijn mening voor het beleid? De auteurs van het boek De humane stad wilden weten hoe onze steden een humane toekomst tegemoet kunnen gaan.

De auteurs zijn smartcity-specialist Pieter Ballon, mobiliteits-expert Cathy Macharis en stedenbouw-deskundige Michael Ryckewaert. Allemaal als wetenschapper werkzaam aan de VUB. Met hun boek bieden ze inzichten over waar onze beleidsmakers zich op moeten richten. En wat burgers zelf kunnen verwezenlijken. Ze bieden wetenschappelijke inzichten die het maatschappelijk en politiek debat verder kunnen helpen.

Om 11u30 is de officiële boeklancering van De humane stad door de auteurs. Daarna vindt om 12u00 een debat plaats over de stellingen in het boek.

De presentatie van het boek vindt plaats op de conferentie The Human City, dat zich richt op de rol van burgers in de slimme stad van morgen. De conferentie start met keynotes van kunstenaar Arne Quinze, onderzoeker Martijn De Waal en ondernemer Frank Bekkers. In de namiddag zijn er twee parallelle sessies. De ene met presentaties over beleid en participatie, de andere over slim gebruik van data in de stad. Deelnemers zijn onder andere burgemeesters Wim Dries (Genk en voorzitter Vlaamse Steden en Gemeenten) en Bart Somers (Mechelen en ‘beste burgemeester ter wereld), en VUB-opiniemakers zoals Michel Maus en Eric Corijn. De conferentie wordt afgesloten door wetenschapster Nathalie Crutzen en een toespraak van Brussels staatssecretaris Bianca Debaets. Het volledige programma met alle sprekers vindt u in de bijlage.

Denktank Poincaré

Rector Caroline Pauwels bracht in het najaar 2016, een groep onderzoekers samen, van alle leeftijden en werkzaam in uiteenlopende wetenschapsgebieden, zo schrijft ze in het voorwoord van De humane stad. Haar vraag was toen: denk na waar jullie, in het licht van de uitdagingen waar we vandaag als samenleving voor staan, samen onderzoek over zouden willen doen. “Die groep wetenschappers kwam het afgelopen jaar regelmatig samen en zo ontstonden stilaan twee projectgroepen: een over het idee van een humane stad, een andere over de maatschappelijke gevolgen van robotisering.” Dit boek met dertig concrete voorstellen voor de stad op mensenmaat is daarvan een eerste resultaat. De denkgroep Poincaré, want zo heet de groep inmiddels, heeft een grote missie: oplossingen zoeken voor het samenlevingsvraagstuk vanuit de humanistische waarden van de VUB: de principes van vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. “Vrijheid staat voor ons voor vrij onderzoek: de verwerping van elk louter gezagsargument en de waarborg van de vrije oordeelsvorming. Gelijkheid staat voor ons voor gelijkwaardigheid en erkenning van diversiteit. Verbondenheid staat voor onze betrokkenheid op de grote maatschappelijke uitdagingen en onze zorg voor een respectvolle omgang met de medemensen en met de wereld.”  

Over de auteurs

Pieter Ballon is historicus en communicatiewetenschapper. Hij is directeur van onderzoeksgroep imec-SMIT. Hij verricht onderzoek naar digitale platformen en smart cities. is mede-oprichter van het Open & Agile Smart Cities (OASC) netwerk en het European Network of Living Labs (ENoLL). In 2016 werd hij door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgeroepen tot haar eerste Smart City ambassadeur.

Cathy Macharis is hoofd van het onderzoekscentrum MOBI (www.mobi.vub.ac.be). Zij doceert duurzame mobiliteit en logistiek, operationeel management en logistiek en Supply Chain Management. Zij is betrokken bij verscheidene nationale, regionale en Europese onderzoeksprojecten omtrent duurzame logistiek, stedelijke mobiliteit; milieuvriendelijke voertuigen en verplaatsingsgedrag. Zij is ook voorzitster van de Brusselse Mobiliteitscommissie. 

Michael Ryckewaert is programmadirecteur van de MSc Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (STeR) aan de Vrije Universiteit Brussel en doceert stedenbouwgeschiedenis, -theorie en stadsontwerp. Hij is associate director van het Cosmopolis Centre for Urban Research. Zijn onderzoek focust op wonen en ruimtelijk beleid. Daarnaast heeft hij ook een grote onderzoeksinteresse in geschiedenis en theorie van de stedenbouw en de plaats van economische activiteiten in de stad.

Sicco Wittermans Woordvoerder, Persdienst VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel