Werf Vechtsport Expertise Centrum op VUB campus van start

Werf Vechtsport Expertise Centrum op VUB campus van start

De Vrije Universiteit Brussel start met de bouw van het Vechtsport Expertise Centrum (VEC) op de Main Campus in Etterbeek. Naast de academische functies voor onderwijs en onderzoek zal het VEC dankzij de middelen vanuit het Vlaamse sport- en Brusselbeleid-, ook een plek worden waar Brusselse vechtsportwerkingen kunnen trainen en door VUB-experten begeleid worden in het realiseren van sociale impact voor de Brusselse jongeren. De Vlaamse Boks Liga is ook partner in het project en zal in het VEC haar topsportwerking organiseren.

Vechtsporten als sociale hefboom voor jongeren

De koepelterm ‘vechtsporten’ omvat veel verschillende disciplines en vooral de hardere varianten zijn erg populair bij jongeren. Vaak zijn het ook jongeren die in kwetsbare situaties opgroeien die deze sporten beoefenen. In Brussel zijn er verschillende jongerenorganisaties actief die vechtsporten inzetten als een middel voor het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen.

Uit onderzoek blijkt immers dat vechtsporten een goede manier kunnen zijn om jongeren in maatschappelijk kwetsbare positie te bereiken en te versterken in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling op verschillende domeinen (zoals vrije tijd, school én werk). Het realiseren van deze sociale meerwaarde gebeurt echter niet vanzelf: gerichte methodieken en werkvormen zijn nodig. De onderzoeksgroep ‘Sport & Society’ van VUB doet sinds vele jaren onderzoek naar de sociale meerwaarde van sport en hoe dit geoptimaliseerd kan worden. Zij zullen - samen met andere VUB-wetenschappers - instaan voor specifieke begeleiding en vormingsprogramma’s voor de organisaties die in het VEC zullen werken en op die manier jongeren beter kunnen helpen en versterken.

VEC als antwoord op tekort aan kwaliteitsvolle vechtsportinfrastructuur in Brussel

Uit een studie van Perspective Brussels en VGC sport bleek dat er een tekort is aan kwaliteitsvolle vechtsportinfrastructuur in het Brusselse. De vele vechtsportwerkingen dienen vaak te trainen in kleine turnzaaltjes van scholen of andere ruimtes die hiervoor niet geschikt zijn.

Het VEC zal hierop inspelen met twee vechtsportzalen die samen of afzonderlijk gebruikt kunnen worden en een kleine tribune. De ene ruimte wordt uitgerust met een vaste en mobiele boksring en bokszakken, de andere met matten voor vechtsporten zoals onder meer judo, karate en taekwondo. De lichte en aangename vechtsportruimtes worden aansluitend op de bestaande sportinfrastructuur van VUB gebouwd, wat maakt dat parkeerplaatsen, douches, kleedkamers en de balie gedeeld kunnen worden.

De werf zal binnenkort starten na het verder finetunen van het ontwerp en de bedoeling is het Vechtsport Expertise Centrum tegen de zomer van ’25 in gebruik te kunnen nemen.

Vlaamse en VGC-overheid en Vlaamse Boks Liga geven aanzienlijke financiële boost aan het VEC

Voor de realisatie van het Vechtsport Expertise Centrum is een budget van 4 mio euro voorzien. De Vlaamse overheid zorgt voor een tussenkomst van 725.000 euro vanuit het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur en wil met deze Sportspurt een inhaalbeweging verderzetten voor meer en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur dichter bij huis.

Via de middelen van het Vlaams Brussel Fonds krijgt het VEC daarnaast een subsidie van 700.000 euro. Hiermee wil men zorgen dat de vechtsportwerkingen in degelijke infrastructuur kunnen trainen en dat ze door VUB-experten begeleid worden om hun sociale doelstellingen met en voor de Brusselse jongeren te realiseren. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ De Vlaamse Gemeenschapscommissie kende recent ook een investeringssubsidie voor sportmateriaal toe van 100.000 euro.

Ook de Vlaamse Boks Liga is een belangrijke partner die 250.000 euro geeft en in het VEC hun nationale trainingen zal organiseren en top- en jeugdteams zal opleiden. De aanwezigheid van andere sportieve infrastructuur en sportwetenschappelijke expertise op de VUB-campus is eveneens een meerwaarde voor hen.

Omdat het VEC ook een plaats is waar onderwijs gegeven wordt en een interdisciplinair living-lab voor onderzoek, zorgt VUB met academische middelen en middelen van Beheer Sport voor de resterende financiering. Het VEC wordt zo één van de vele VUB-projecten waarin academische expertise gebruikt wordt om de link met Brussel te versterken.

© Foto's: David Plas

 


Contact

Prof. Dr. Marc Theeboom
marc.theeboom@vub.be
0477/26 18 84

 

 


CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel