Eerste bevindingen VUB- tijdsbestedingsonderzoek in tijden van Corona

Eerste bevindingen VUB- tijdsbestedingsonderzoek in tijden van Corona

We werken gemiddeld 10 uur per week minder

Een maand geleden lanceerde onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel – samen met hbits, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel – een tijdsbestedingsstudie (www.dagelijksleven.eu)  waarin ze wilden nagaan hoe de coronacrisis het dagelijks leven beïnvloedt. Hoe gaan mensen om met het verdwijnen van tijdsstructuren, routines, sociale contacten en de scheiding tussen levenssferen? 

Naar aanleiding van de 1 Mei, de Dag van de Arbeid, maakte de onderzoeksgroep eerste resultaten bekend over hoe de werktijd er in tijden van corona uit ziet. Onderzoeker Ignace Glorieux: “De meeste respondenten werken van thuis uit en ongeveer 2/3 van de respondenten zegt dat de crisis een grote invloed heeft op hun werk. We willen met deze eerste resultaten al markante verschillen laten zien maar het is tevens een oproep aan de mensen, om deel te nemen aan ons onderzoek, wat nog steeds kan. Op die manier kunnen we evoluties in het gedrag bestuderen, ook na het nemen van diverse exit-maatregelen.”

 

Eind april vulden 2.417 respondenten de vragenlijst in. 310 deelnemers hielden gedurende een volledige week het dagboek bij, 590 respondenten hielden minstens één volledige dag bij. In totaal beschikken we momenteel over 3.074 dagboekdagen. 402 respondenten waarvoor we dagboekgegevens hebben, hadden een job net voor de corona-crisis uitbrak.

Belangrijkste bevindingen:

• Voltijds werkende mannen en vrouwen presteren sinds de corona-maatregelen gemiddeld 10 uur minder betaald werk dan de arbeidstijd die ze naar eigen zeggen op een gemiddelde werkweek presteren voor de corona-crisis. Het verschil bij deeltijds werkende vrouwen is beperkter, ze werken ongeveer 2:45 minder dan gewoonlijk.

• Bijna 2/3 zegt dat de corona-crisis een grote invloed heeft op hun werk. Een grotere proportie vrouwen rapporteert een grote invloed (68%), dan mannen (58%).

• Bijna 50% van de werkenden met kinderen stelt dat ze minder tot veel minder werken, bij diegenen die geen kinderen thuis hebben is dat 36%. Zoals verwacht is de afname in werktijd is het sterkst bij vrouwen met kinderen. Bij mannen maakt de aanwezigheid van kinderen weinig verschil in de afname van de werktijd.

• Het overgrote deel van de respondenten werkt van thuis uit. Voltijds werkende vrouwen zijn wel iets meer buitenshuis aan het werk dan mannen. Bij voltijds werkende vrouwen is nooit meer dan 10% elders dan thuis aan de slag, bij mannen stijgt het percentage nooit boven de 7%.

• Gegeven het feit dat de meeste respondenten thuis werken en dus wellicht ook niet aan vaste werktijden gebonden zijn, blijft het verrassend hoe sterk werkenden vasthouden aan de vaste werktijden. De meerderheid werkt tussen 9 en 12 en tussen 13h30 en 16h30. De middagpauze is gemiddeld iets langer en de werkdag iets korter dan in normale werktijden.

 

Oproep tot deelname. De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt samen met het onderzoeksbureau hbits de sociale gevolgen van de corona-crisis. Wat zijn de gevolgen hiervan voor uw dagelijkse leven? Doe mee aan dit onderzoek en vertel ons hoe uw dagelijks leven is veranderd via www.dagelijksleven.eu.

 

Contact:

Ignace Glorieux (Onderzoeksgroep TOR – Vrije Universiteit Brussel)

ignace.glorieux@vub.be  

0475-25.48.02

 

 

 

ES
Contacteer ons
Ignace Glorieux (Onderzoeksgroep TOR – Vrije Universiteit Brussel)
Ignace Glorieux (Onderzoeksgroep TOR – Vrije Universiteit Brussel)
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel