VUB zet fors in op gelijkheid en diversiteit met ambitieus gelijkheidsactieplan

VUB zet fors in op gelijkheid en diversiteit met ambitieus gelijkheidsactieplan

Bij de aanwerving van Zelfstandig Academisch Personeel hoort tenminste 1 op 3 kandidaten een vrouw te zijn

De Vrije Universiteit Brussel lanceert deze week een verstrekkend gelijkheidsactieplan (GAP) waarmee ze binnen de universiteit ruimte wil geven aan diversiteit en gelijke kansen voor personeelsleden enerzijds en studenten anderzijds. Het gaat om een 10-puntenplan waarmee de VUB zich de komende twee jaar engageert om de gelijkheid onder studenten en onder personeelsleden te waarborgen, talent en ervaring van iedereen evenwichtig te benutten en te werken aan een duurzame cultuurverandering in alle geledingen van de VUB-gemeenschap.

De focus van het nieuwe gelijkheidsactieplan ligt op gender en etniciteit, maar er wordt ook ingezet op andere assen van ongelijkheid en structurele achterstelling, zoals leeftijd, geaardheid, levensbeschouwing en sociale klasse.

Het gelijkheidsactieplan werkt in cycli van twee jaar. Voor de eerste twee jaar stelt het GAP tien concrete en prioritaire acties voorop.

1 op 3 een vrouw
Professor Karen Celis, academisch adviseur gelijkheidsbeleid:

“Bij de aanwerving van Zelfstandig Academisch Personeel hoort tenminste 1 op 3 kandidaten een vrouw te zijn - óf een man in faculteiten met een oververtegenwoordiging van vrouwen. Ook moeten de wervingskanalen meer diversiteit mogelijk maken. Met inclusieve vacatureteksten en een bredere rekrutering zullen specifieke doelgroepen gestimuleerd worden om te solliciteren. Alle personeelsleden die betrokken zijn in het rekruteren en selecteren van Zelfstandig Academisch Personeel zullen getraind worden in gender bias, diversiteit en non-discriminatie.”

Faculteiten volgen de genderverhoudingen in de kandidaatstellingen voor ZAP-posities nauwgezet op en streven er naar minstens 1/3 kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht op te nemen op de short list / bij de kandidaturen die serieus in rekening worden genomen.

De Vrije Universiteit Brussel rekruteert een HR-adviseur Equality die de faculteiten zal ondersteunen in hun aanwervingsbeleid. De HR-adviseur vervoegt het Equality team, bestaande uit beleidsmedewerker gender & diversiteit Lisa Wouters en professor Karen Celis.

Diversiteit in onderwijs
De VUB zal een curriculumscan doorvoeren en opleidingsonderdelen kritisch onder de loep nemen. Daarmee sluit de VUB aan bij de discussie in tal van onderwijsinstellingen, in binnen- en buitenland, over de koloniale, eurocentrische en gegenderde manier waarop kennis tot stand komt en doorgegeven wordt. De curriculumscan zal in kaart brengen waar er ruimte is om de kennis te diversifiëren en oplossingen aanreiken.

Er komt ook een visietekst over diversiteit en antidiscriminatie. Via vorming en coaching zal VUB inzetten op kennisopbouw en cultuurverandering. De VUB-gemeenschap wordt gesensibiliseerd omtrent verschillende diversiteitsthema’s met een oproep tot actie voor gelijkheid en inclusie naar studenten. Een website moet initiatieven en aanspreekpunten voor diversiteit zichtbaar maken. Tot slot komt er een monitoring en rapportering over het diversiteitsbeleid.

Professor Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel over het gelijkheidsactieplan: “Ik wil veranderen wat er structureel fout zit en dat kan volgens mij alleen met een allesomvattend beleid. Met dit Gelijkheidsactieplan zetten we in op het verder uitbouwen van een diverse en open studenten- en onderzoekgemeenschap, van een universiteit die klaar is voor toekomstige maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen. Gelijkheid en diversiteit zijn niet enkel een kwestie van sociale rechtvaardigheid, maar ook noodzakelijk om te excelleren in onderwijs, onderzoek en dienstverlening.”

Het GAP met haar tien prioritaire acties wordt ingediend bij Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst met het oog op het verkrijgen van een diversiteitslabel.

Groot (vice-)rectorendebat over gelijkheid in de academische wereld
Naar aanleiding van internationale vrouwendag vindt naar jaarlijkse gewoonte van 4 tot 8 maart de VUB Gender Week plaats. Het wordt een week van reflectie en debat over gelijkheid voor mannen en vrouwen in al hun diversiteit.

Op woensdag 6 maart organiseert VUB een groot (vice-)rectorendebat over gelijkheid in de academische wereld met rectoren en vice-rectoren van Vlaamse universiteiten. Meer informatie en het programma vindt u hier:
http://www.vub.ac.be/events/2019/op-weg-naar-gelijkheid-in-academia

 

Meer informatie
Lees meer over het gelijkheidsactieplan op vub.ac.be/over/gelijkheidsactieplan

Voor meer informatie over het GAP kunt u terecht bij professor Karen Celis, academisch adviseur gelijkheidsbeleid van de Vrije Universiteit Brussel:

E: karen.celis@vub.be
T: Op te vragen bij de persrelaties van de VUB via T. 0473 96 41 37

Contacteer ons
Sarah Jansssens Redactiechef, Vrije Universiteit Brussel,VUB,VUB Marcom,VUB persdienst
Sarah Jansssens Redactiechef, Vrije Universiteit Brussel,VUB,VUB Marcom,VUB persdienst
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel