VUB-Yamina Krossa Fonds wil financiële zuurstof pompen in borstkankeronderzoek

VUB-Yamina Krossa Fonds wil financiële zuurstof pompen in borstkankeronderzoek

VUB-wetenschapstalent Damya Laoui eerste begunstigde nieuw fonds

Maandag lanceert de Vrije Universiteit Brussel samen met Benetiet-oprichtster Yamina Krossa een nieuw fonds voor borstkankeronderzoek: het VUB – Yamina Krossa Fonds. Met de middelen zal in eerste instantie het fundamenteel borstkankeronderzoek van VIB-VUB’ster Damya Laoui gefinancierd worden. De voorstelling van het fonds gebeurt in aanwezigheid van Maggie de Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Yamina Krossa en dr. Damya Laoui, met een sterk pleidooi voor fundamenteel kankeronderzoek.

Damya Laoui:
Fundamenteel onderzoek ligt aan de basis van nieuwe klinische toepassingen. Zo onderzoek ik samen met collega’s de rol van immuuncellen in tumoren en gebruiken we deze kennis om een vaccin te ontwikkelen om herval na kanker tegen te gaan. Om aan fundamenteel onderzoek te kunnen blijven doen, zijn er ontzettend veel middelen nodig. Ik ben dan ook verheugd dat Yamina Krossa samen met VUB Foundation een fonds opstart dat de continue zoektocht naar nieuwe middelen zal vergemakkelijken.”

Yamina Krossa:
"Ik ben trots maar vooral heel dankbaar dat de VUB mij heeft voorgesteld om het Yamina Krossa Fonds op te richten. Het is de ideale opvolging voor het mooie werk dat we hebben gedaan met vzw Benetiet. Bovendien is het een voorrecht om te mogen bijdragen aan het baanbrekend onderzoek van Damya Laoui en haar team. Fundamenteel onderzoek naar het risico op herval bij borstkankerpatiënten kan op termijn het verschil maken voor al wie met kanker wordt geconfronteerd.”

Minister Maggie de Block:
Een vrouw die na een borstamputatie haar borst wil laten reconstrueren, kan kiezen tussen een reconstructie met eigen weefsel of met implantaten. Van een echt vrije keuze was tot voor kort evenwel geen sprake: voor een borstreconstructie met eigen weefsel, de zogenaamde warme borst, betaalde je als vrouw tot € 5.000. Eind 2016 hebben we daar een einde aan gemaakt. We hebben de supplementen drastisch ingeperkt zodat de prijs niet langer een bepalende factor is in de keuze tussen geen reconstructie, een reconstructie met eigen weefsel of een reconstructie met implantaten. Via haar inzet en engagement heeft de vzw Benetiet zeker haar steentje bijgedragen aan de totstandkoming van dit akkoord met de plastische chirurgen.”

De strijd tegen borstkanker blijft een prioriteit. Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 Belgische vrouwen borstkanker. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Ieder jaar beslissen ongeveer 1500 vrouwen om na een borstamputatie een borstreconstructie met eigen weefsel te ondergaan.

Nadat er bij haar borstkanker werd vastgesteld, startte Yamina Krossa in 2015 een campagne voor de volledige terugbetaling van borstreconstructies bij borstkankerpatiënten. Ze richtte daartoe de vzw Benetiet op. In 2016 slaagde ze in haar opzet. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kwam tot een akkoord met de plastisch chirurgen voor de terugbetaling van borstreconstructies met eigen weefsel. Dankzij dat akkoord zijn de kosten voor deze ingreep serieus ingeperkt voor de patiënt.

Met het nieuwe fonds bundelen de VUB Foundation en Krossa hun krachten. De resterende middelen van de opgeheven vzw Benetiet worden ter beschikking van de Vrije Universiteit Brussel gesteld en opgenomen in het nieuwe fonds voor borstkankeronderzoek. De strijd voor de terugbetaling van borstreconstructies met eigen weefsel mag dan gestreden zijn; de strijd tegen borstkanker gaat onverminderd door. Het VUB – Yamina Krossa Fonds draagt hier voortaan toe bij.

VIB-VUB-onderzoeker Damya Laoui wordt de eerste begunstigde van het fonds. Laoui werkt momenteel aan een vaccin dat patiënten met kanker moet beschermen tegen uitzaaiingen van hun tumor. Dit vaccin is gebaseerd op immuuncellen die zich in de tumor bevinden.

Over giften aan de Vrije Universiteit Brussel
Jaarlijks ontvangt de Vrije Universiteit Brussel financiën uit contractonderzoek – zowel in profit als non-profitsectoren – en kan ze rekenen op middelen die de overheden ter beschikking stellen. Deze geldstromen volstaan echter niet om optimaal op de academische en maatschappelijke uitdagingen te kunnen ingaan. Daarom zet VUB sinds 2013 met de VUB Foundation in op de werking van een vierde geldstroom,  in de vorm van giften, sponsoring en legaten.

Hugo Thienpont, vice-rector Innovatie en Valorisatie:
“Ik ben zeer tevreden dat Yamina Krossa het voorstel van de VUB Foundation om een fonds op haar naam op te richten, aanvaardde. Het VUB-Yamina Krossa Fonds voor borstkankeronderzoek is vanaf nu een realiteit. Dankzij dit fonds zullen verdere inspanningen ontplooid worden om filantropische fondsen te werven voor fundamenteel onderzoek en mensenlevens te redden.”

Wie het fundamenteel borstkankeronderzoek van de Vrije Universiteit Brussel wil steunen, kan dit via een gift aan het VUB - Yamina Krossa Fonds: Rekening BE51 0013 6779 3562, op naam van VUB Foundation en met de vermelding van GIFTFO3.

Meer info op www.vubfoundation.be/fondsyaminakrossa

Contacteer ons
Sarah Jansssens Redactiechef, Vrije Universiteit Brussel,VUB,VUB Marcom,VUB persdienst
Sarah Jansssens Redactiechef, Vrije Universiteit Brussel,VUB,VUB Marcom,VUB persdienst
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel