VUB vreest gemiste kansen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie door afschaffing duolegaten

VUB vreest gemiste kansen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie door afschaffing duolegaten

Naar aanleiding van de plannen van de Vlaamse Regering om de wetgeving rond duolegaten te wijzigen, waarschuwt de Vrije Universiteit Brussel vandaag voor de negatieve impact van deze maatregel op de financiering van onderzoek en maatschappelijk zinvolle projecten. De unief roept daarom op tot meer duidelijkheid en overleg met de Vlaamse beleidsmakers.

Duolegaten, waarbij een deel van het nalatenschap geschonken wordt aan goede doelen, waaronder ook universiteiten die dan de erfbelasting voor verre familieleden betalen, zat de voorbije jaren in de lift. In 2017 erfden 1080 goede doelen in Vlaanderen samen 254 miljoen euro uit nalatenschappen, waaronder duolegaten. Bij de VUB zijn 90% van de nalatenschappen duolegaten en een belangrijke bron van inkomsten om bijkomend te investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Door de mogelijke afschaffing van dit systeem, wordt dat nu ernstig bedreigd, licht Isabelle Marneffe - hoofd van VUB Foundation die zich bezighoudt met fondsenwerving - toe:

“De VUB heeft zo’n 100 miljoen euro budget voor wetenschappelijk onderzoek. 12% daarvan komt uit externe fondsen, waaronder filantropische fondsen. Nu de gunstige regeling rond erfbelastingen die vaak een belangrijke incentive was om goede doelen of universiteiten op te nemen in het testament wegvalt, dreigt deze stroom op korte termijn op te drogen. En dat terwijl middelen voor onderzoek broodnodig zijn. Bovendien ligt wetenschappelijk onderzoek vaak aan de basis van innovatie, een van de stokpaardjes van deze regering. De afschaffing van de duolegaten zou Vlaanderen daarom wel eens meer kunnen kosten dan dat het zou opbrengen.”

Rond de tafel
Volgens de universiteit is er dringend nood aan overleg tussen de betrokken partijen om duidelijkheid te scheppen en eventuele alternatieven uit te werken.

“Voor de VUB pleiten wij alvast voor een nieuwe regeling voor het duolegaat, waarbij enkel altruïstische duolegaten nog mogen aanvaard worden, waarbij de helft van de nalatenschap naar de universiteit gaat. Stel dat het toch nog tot een afschaffing komt, stellen we voor om de invoering van het nultarief te overwegen zoals ook De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en testament.be bepleiten. Bij het nultarief worden schenkingen aan goede doelen na een overlijden niet belast. België is trouwens éen van de weinig Europese landen dat geld dat nagelaten wordt aan een goed doel belast” besluit Marneffe nog.

Contacteer ons
Isabelle Marneffe Directeur Foundation
Isabelle Marneffe Directeur Foundation
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel