VUB trekt met wetenschappelijk publieksprogramma naar Vlaanderen

VUB trekt met wetenschappelijk publieksprogramma naar Vlaanderen

En wil bijdragen aan meer maatschappelijke impact gebaseerd op wetenschappelijke feiten en dialoog

Vrijdag 15 december 2023 - De Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert een universiteitsbreed publieksprogramma waarmee ze kritisch denken, wetenschappelijke inzichten en dialoog met de samenleving voorop stelt. Ook het verdiepende aanbod van de Pauwels Academy of Critical Thinking (PACT) - genoemd naar wijlen ererector Caroline Pauwels – valt onder het nieuwe programma. Meer dan 100 wetenschappers die op tournee in Vlaanderen gaan en lezingen geven in secundaire scholen, grote internationale denkers die naar Brussel komen, professoren die tentoonstellingen organiseren over maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s, workshops redevoering voor studenten: het zijn slechts enkele van de activiteiten die komend semester op de planning staan. Het programma weerspiegelt het doorgedreven engagement van de VUB om als Urban Engaged University bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Klimaatverandering, geopolitieke verschuivingen, de abrupte digitalisering: de wereld is in transitie. Hoe pak je die maatschappelijke uitdagingen succesvol aan? Hoe mobiliseer je samenleving, jongeren, wetenschappers, het bedrijfsleven en politieke leiders om duurzame oplossingen te vinden? Hoe draag je bij aan een maatschappelijk debat dat gebaseerd is op feiten en niet op wilde theorieën of fake news? Volgens de VUB bieden wetenschappelijke inzichten en kennisdeling het antwoord.

“Het is onze overtuiging dat we het verschil kunnen maken door maatschappelijke tendensen kritisch te analyseren”, verduidelijkt VUB-rector Jan Danckaert. “Door onze wetenschappelijke kennis te delen. Door samen te werken met én in dialoog te gaan met verschillende actoren in de samenleving.  Met een wetenschappelijk publieksprogramma faciliteren we die kritische kijk, kennisdeling en dialoog met de samenleving. Bij die kritische dialogen laten we ons leiden door de waarden van de Verlichting: vrijheid, gelijkheid, en verbondenheid.  

PACT

Ook het verdiepende aanbod van de Pauwels Academy of Critical Thinking (PACT) - genoemd naar wijlen ererector Caroline Pauwels – valt onder het nieuwe publieksprogramma.

"Mijn voorganger Caroline Pauwels had het idee om met een ‘Academy of Critical Thinking’ grote internationale sprekers naar Brussel te halen”, vervolgt Danckaert. “Ze vond dat er nood was aan meer kritisch denken, meer dialoog en meer nuance in het maatschappelijk debat. Ze wou verschillende stemmen uit binnen- én buitenland een podium geven. Dat idee behouden we en koesteren we, maar breiden we ook uit. In deze volatiele tijden is wetenschappelijke kennis belangrijker dan ooit en dragen onze wetenschappers bij aan de oplossingen van morgen. Hun visies en hun oplossingen willen we delen met iedereen die - net als wij - zich maatschappelijk wil engageren en écht een verschil wil maken. We doen dat met ons publieksprogramma, waar PACT deel van uitmaakt.”

PACT-curator Alicja Gescinksa

Filosofe en auteur Alicja Gescincka is gastcurator van PACT. Met de possibilistische ideeën van wijlen VUB-rector Caroline Pauwels in gedachten en in samenwerking met VUB-wetenschappers werkte ze mee aan een gevarieerd programma voor leerlingen, studenten, doctoraatsstudenten en een maatschappelijk betrokken publiek. Daarmee is ze een inspiratie om op een emancipatorische manier naar de wereld te kijken en het heft voor verandering in eigen handen te nemen.

Op het programma

Het aanbod voor volgend semester belooft alvast veel variatie. Een tentoonstelling rond 40 jaar Artificiële Intelligentie gecureerd door AI-pionier Luc Steels, een lezing over de Verlichting en het denken over klimaatverandering door internationale topwetenschapper Jan Golinski, de PACT school tour in Vlaamse scholen: het zijn slechts enkele blikvangers.

PACT-lezing Robert D. Kaplan in mei 2023
PACT-lezing Robert D. Kaplan in mei 2023

Meer info

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel