VUB stimuleert kritisch denken in secundair onderwijs

VUB stimuleert kritisch denken in secundair onderwijs

VUB-rector Jan Danckaert doceert scholieren van Brusselse Jan van Ruusbroeckcollege

De rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) engageert zich samen met meer dan 50 collega-professoren om laatstejaarsscholieren in het secundair onderwijs kritisch te leren omgaan met standpunten, informatie en nieuws. Recente studies tonen immers aan dat het ongefilterd verspreiden van radicale standpunten, fake nieuws en haatberichten via sociale media te veel jongeren negatief beïnvloedt. De gastlessen kaderen in het PACT* publieksprogramma van de VUB.

Met dit initiatief steunt de VUB de inspanningen die ons onderwijs doet om jongeren op te leiden tot mondige, kritische en democratische burgers. De VUB-docenten gaan via gastlessen over actuele en boeiende thema’s, gerelateerd aan hun expertise, in dialoog met scholieren om zo hun kritisch denkvermogen aan te scherpen. Dit is meer dan ooit nodig in onze gepolariseerde samenleving waar desinformatie, nepnieuws, censuur en propaganda onrust zaaien en de bovenhand nemen op een open en constructief debat.

Vandaag gaf rector Jan Danckaert zelf een gastles in het kader van de PACT School Tour in het Brusselse Jan Van Ruusbroeck college. Meer dan 50 leerlingen van het 6de jaar wonen de les bij.

"Academici moeten actief bijdragen aan het maatschappelijk debat. Zij kunnen vanuit hun wetenschappelijke methodiek jongeren leren om kritisch te staan tegenover de standpunten van anderen en allerlei vormen van informatie en nieuws via sociale media. Wetenschap biedt een gestructureerde benadering om de waarheid te ontdekken, om feit van fictie te onderscheiden en zo jongeren te helpen om uit hun socialemediabubbel te treden en een kritische houding aan te nemen tegenover ongenuanceerde populistische standpunten, fake news en haatspraak en complotdenken. Wij zien dit initiatief als onderdeel van onze missie als Urban Engaged ​ Engaged University, waarbij we een motor van verandering in de samenleving willen zijn”, aldus VUB-rector Jan Danckaert.

 

De scholieren staken alvast veel op uit de les.

"We leerden uit deze gastles dat kritisch denken belangrijk is in elke wetenschap. Deze les ging bijvoorbeeld over fysica, maar de kritische manier waarop er naar onderzoek en vergaarde informatie gekeken wordt, is iets dat belangrijk is in elke studierichting", vertelt Lotte Coltura, laatstejaarsscholier Wetenschappen-Wiskunde. "Bovendien leerden we ook dat onderzoek toepasbaar is in meerdere gebieden", vult Elle Vernaillen, laatstejaarsscholier Latijn-Wiskunde aan. "Deze les ging bijvoorbeeld over optica, fysica dus, maar is ook belangrijk voor ons aangezien we beiden geneeskunde willen studeren".  
"Ik zou later graag sociale wetenschappen studeren, bijvoorbeeld politieke wetenschappen, om impact te maken in de wereld waarin we leven. Daar krijg ik voldoening van. Ik heb ook een grote interesse in exacte wetenschappen, maar vind het belangrijk om op sociaal vlak bij te dragen aan een betere wereld, bijvoorbeeld door fake nieuws via politiek tegen te gaan. Deze les heeft mij alvast geholpen om kritischer met informatie om te gaan", besluit Ibrahim Badr-Eddine, laatstejaarsscholier Wetenschappen-Wiskunde.

Duizenden scholieren

De PACT School Tour brengt nog tot eind mei een bezoek aan bijna 100 middelbare scholen van de verschillende onderwijskoepels in Vlaanderen en Brussel. Hiermee bereikt dit initiatief van de VUB duizenden scholieren in de cruciale maanden voor de verkiezingen.

“Met onze tour door Vlaanderen en Brussel inspireren we jongeren niet alleen om te studeren en een diploma te halen, maar willen we tegelijk kritisch denken stimuleren. Kritisch denken is niet alleen een basisvoorwaarde is om hogere studies met succes te volbrengen, maar ook een levenshouding die meer dan ooit nodig is in onze snel veranderende wereld waarin we overspoeld worden door informatie die niet altijd even betrouwbaar is. De VUB wil een voedingsbodem bieden waarop kritisch denken zich verder kan ontwikkelen", concludeert Jan Danckaert.

_________________

*Over PACT en de School Tour

De PACT School Tour maakt deel uit van het publieksprogramma van de VUB: een programma voor iedereen die vindt dat het anders kan in de wereld en gelooft dat wetenschappelijke inzichten, kritisch denken en dialoog een belangrijke eerste stap zijn om een stempel te drukken op het maatschappelijk debat en bij uitbreiding de wereld. 'PACT' staat voor de Pauwels Academy of Critical Thinking en is genoemd naar VUB-ererector Caroline Pauwels (1964-2022). PACT wil de maatschappelijke dialoog op basis van kritisch denken promoten en versterken.

 

Contact

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel