VUB start energiebesparingsproject EnerJettic

VUB start energiebesparingsproject EnerJettic

Studentenkoten Jette als pionier naar energie-efficiëntere campus

VUB-onderzoeksgroep MOBI is met een energieverbruiksonderzoek gestart in de studentenhuisvesting op campus Jette. Anderhalf jaar lang krijgen de studenten verschillende tips en acties rond energieverbruik . Onderzoekster Shary Heuninckx licht toe: “Het doel van EnerJettic is om na te gaan wat er nodig is om de consumptie van gas en elektriciteit te verlagen. Zo komen we ook te weten  welke energiebesparende acties de VUB in de toekomst succesvol op grote schaal kan uitrollen.”

EnerJettic, het eerste energieproject voor Brusselse studenten

Om een milieuvriendelijke toekomst te garanderen dient er niet enkel ingezet te worden op een overschakeling naar hernieuwbare energiebronnen, maar ook op een verminderd en efficiënter energieverbruik. De binnen MOBI opgerichte subgroep EVERGI olv prof. dr. Thierry Coosemans heeft daarom, in het kader van het Europees Horizon 2020-project RENAISSANCE, een tweeledig pilootproject uitgewerkt. Voor het UZ Brussel wordt er enerzijds gewerkt aan een veilig en betrouwbaar micro-energienetwerk, en onder de naam ‘EnerJettic’ worden studenten op de campus gestimuleerd om spaarzaam om te gaan met de beschikbare energie in hun studentenhuisvesting. EnerJettic is het eerste energiebesparingsproject dat zich richt op Brusselse studenten.

Heuninckx: “Om het bewustzijn van de studentengemeenschap rond het eigen energieverbruik te vergroten, werden in studentenhuis A op campus Jette slimme meters geïnstalleerd die individuele data verzamelen. Tot nu werden er namelijk geen afzonderlijke gegevens bijgehouden over de consumptie van elektriciteit en verwarming en de studenten kregen ook geen persoonlijke energie-afrekening, waardoor er eigenlijk weinig motivatie is om energie te besparen.”

De studenten krijgen toegang tot een online dashboard waarop ze op ieder moment hun verbruikte elektriciteit en verwarming kunnen bekijken. Evoluties doorheen de tijd worden weergegeven, net als piekmomenten, en ze kunnen nagaan of hun verbruikspatroon vergelijkbaar is met dat van hun medebewoners.

 COVID-19

Door COVID-19 zijn maar 10 van de 40 koten van blok A bewoond. Heuninckx:”We hebben van dit nadeel een voordeel gemaakt. Oorspronkelijk was voorzien om nu met nudging te beginnen en de studenten ter plaatse energiebesparende opdrachten te laten uitvoeren. Maar dat heeft gezien de huidige situatie weinig zin. Het voordeel is wel dat wij hierdoor de tijd krijgen om een referentiemeting te verzamelen – individuele metingen van gebruik vooraf. En er wordt via een sociale media campagne met tips ook gewerkt aan de energiebewustwording van studenten buiten hun normale kotcontext.

In de loop van 2021-22 zullen wel verschillende uitdagingen voor de betrokken studenten worden gelanceerd, waarmee ook duurzame prijzen te winnen vallen. Zo worden er acties opgezet om besparingstips in de praktijk om te zetten, er wordt getest in hoeverre studenten bereid zijn om hun dagelijkse gewoontes aan te passen in functie van schommelende elektriciteitsprijzen, er zal worden nagegaan welke temperatuur voor een optimaal comfortgevoel zorgt, enz...Bijvoorbeeld: een gevulde frigo verbruikt minder dan een half lege; vind originele dingen om je frigo nuttig mee te vullen – zet je thermostaat op 16gr van zodra je je huis voor meer dan 3u verlaat; bezorg ons een originele tip om niet te vergeten je thermostaat lager te zetten bij het verlaten van je kot, enz.

De meetgegevens tonen dadelijkaan hoeveel er bespaard wordt door de toepassing van bepaalde tips. Onderzoekers kunnen zo ook nagaan welke acties een positief effect hebben op lange termijn. Dit levert nuttige informatie op voor toekomstige campagnes.

EnerJettic loopt tot midden 2022. 

https://www.instagram.com/enerjetticren/

http://enerjettic.be/

Contactgegevens:

Shary Heuninckx –

MOBI – onderzoeksgroep EVERGI, 

shary.heuninckx@vub.be

0472/91.63.20

IR
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel