VUB-rector Caroline Pauwels stelt zich opnieuw kandidaat

VUB-rector Caroline Pauwels stelt zich opnieuw kandidaat

Tijdens de nieuwjaarszitting van de Vrije Universiteit Brussel kondigde huidig rector Caroline Pauwels aan dat ze zich opnieuw kandidaat stelt voor een tweede termijn als rector. Haar termijn loopt nu tot het einde van dit academiejaar 2019-2020.

“Een rectoraat staat op steeds op de fundamenten van de vorige en kan ook enkel lukken als een hele gemeenschap er samen – al dan niet met verschillende visies - voor wil gaan. Mijn eerste termijn was heel hard naar buiten gericht en we traden heel succesvol met ons onderzoek en onderwijs naar buiten. Intern wil ik op dezelfde manier onze gemeenschap radicaal humanistisch, radicaal duurzaam en radicaal digitaal naar voren schuiven, met een vereenvoudigde administratie en verstevigd leiderschap.”

 

“Ten tweede wil ik de VUB als onderzoeksuniversiteit in the picture zetten. We moeten ons als onderzoeksuniversiteit presenteren met de Sustainable Development Goals in het achterhoofd.”

 

“Ten derde is Europa momenteel een nieuwe superliga van universiteiten aan het creëren en wij willen hiervan deel uitmaken. We zijn een Europese universiteit – we zitten in het EUTOPIA-netwerk. We willen met deze internationalisering ons onderwijs scherper stellen; onderzoeksgedreven onderwijs, waarbij wij onze jongeren willen motiveren om onderzoekend en lerend in het leven te staan. Wij willen tot de league horen en zijn klaar voor de 21 ste eeuw.”

 

De officiële procedure van kandidaatstelling voor de rectorverkiezingen start midden januari. Men kan zich tot en met 27 februari kandidaat stellen. De verkiezingen vinden plaats in april. Het mandaat van rector start aan het begin van het academiejaar, duurt vier jaar en is eenmaal hernieuwbaar. Dit zijn reglementaire bepalingen. Indien de huidige recto in april herkozen wordt dan is er in 2024 geen hernieuwing van het mandaat meer mogelijk. Het maximum is twee termijnen.

 

De rector wordt verkozen onder de gewoon hoogleraren en de buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Brussel. Zowel het academisch personeel, het administratief-technisch personeel en de studenten mogen hun stem uitbrengen. Ook het ziekenhuispersoneel van UZ Brussel kan stemmen.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel