VUB-rector Caroline Pauwels krijgt Prijs van het Vrije Denken

VUB-rector Caroline Pauwels krijgt Prijs van het Vrije Denken

Op vrijdag 4 december 2020 ontving rector Caroline Pauwels uit handen van François Peeters, bestuurslid van het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen, een beeld van Winke Besard: de Dwaallichtprijs — Prijs van het Vrije Denken 2020.

Jurgen Slembrouck, voorzitter van het platform, gaf duiding omtrent de tweejaarlijkse prijs die “[…] wordt toegekend aan een persoon, een groep personen of een vereniging die zich in het kader van het hoger onderwijs bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitstraling van het vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en het vrije denken in het bijzonder.”

Gustaaf Cornelis sprak de laudatio uit: “ […] U staat met de klimaatjongeren op de barricade, u werkt zich uit de naad voor de humane behandeling van een Iraanse-Zweedse medewerker, u ondersteunt zowat elk initiatief ter ondersteuning van de Brusselse jeugd, in het bijzonder de meertaligheid in het onderwijs, u bezielt de Difference Day ter verdediging van de vrije meningsuiting, u tracht dagelijks in de mate van het mogelijke de academische wereld voor alle leden van uw universiteit te humaniseren. U operationaliseert de waarden van de Verlichting. […]”.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel