VUB-rector Caroline Pauwels gaat door met hetzelfde team vicerectoren tijdens tweede ambtstermijn

VUB-rector Caroline Pauwels gaat door met hetzelfde team vicerectoren tijdens tweede ambtstermijn

Beleidsploeg versterkt met jonge academici

Rector Caroline Pauwels gaat haar nieuwe termijn in met dezelfde vicerectoren en opdrachthouders. De Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel heeft de ploeg gisteravond unaniem benoemd. De beleidsploeg wordt vanaf komend academiejaar jaarlijks versterkt met een aantal jonge academici. Met de Academische Opening op dinsdag 22 september begint Pauwels haar tweede vierjarige periode als rector van de VUB.

Jan Danckaert, professor fysica en actief binnen de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, blijft op post als vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid. Karin Vanderkerken werkt verder als vicerector Onderzoeksbeleid. Zij is professor oncologie en komt van de faculteit Geneeskunde en Farmacie. Romain Meeusen blijft vicerector Internationaliseringsbeleid. Hij is professor menselijke fysiologie aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie. Hugo Thienpont, ten slotte, blijft aan als vicerector Innovatie- en Valorisatiebeleid. Hij is professor fotonica en verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen.

Verder worden ook de mandaten van prof. dr. Paul De Knop als “Opdrachthouder voor de coördinatie van grote infrastructuurprojecten” en van prof. dr. Luk van Langenhove als “Opdrachthouder Internationale Instituten en Netwerken” verlengd. De Knop blijft nog drie jaar op post; Van Langenhoven bekleedt z’n functie tot eind september 2022. Door de integratie van de Tandheelkundige kliniek in het UZ Brussel, loopt de aanstelling van Roberto Cleymaet als “Opdrachthouder Tandheelkunde” eind dit jaar af.

Jonge academici tekenen beleid mee uit
Nieuw is dat vanaf nu ook academische personeelsleden die nog geen (gewoon) hoogleraar of zijn, zich kandidaat kunnen stellen om naast hun academisch werk ook 1 jaar lang bestuurstaken op zich te nemen als ondersteuning van de rector en de vicerectoren. Zo wil de universiteit haar beleidsvermogen verhogen, jonge academici de kans geven om hun beleidscompetenties aan te scherpen en te wegen op het beleid van de VUB.

“Met deze ploeg van vicerectoren hebben we de voorbije vier jaar fantastische dingen bereikt op vlak van onderwijs en onderzoek en zetten we bijzonder waardevolle partnerschappen op binnen en buiten de landsgrenzen. Dat geeft vertrouwen voor de volgende vier jaar waarin we de VUB samen toekomstbestendig willen maken als een 21ste -eeuwse universiteit. In dat traject is de stem en zienswijze van onze jongere collega’s absoluut essentieel. Het zijn tenslotte ook de leiders van de toekomst. Ik wil meteen een warme oproep lanceren aan de ZAP-leden van onze universiteit om zich kandidaat te stellen en onze ploeg te versterken” zo vertelt Caroline Pauwels.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel