VUB-rector Caroline Pauwels door ziekte gedwongen om taken neer te leggen

VUB-rector Caroline Pauwels door ziekte gedwongen om taken neer te leggen

VUB-rector Caroline Pauwels kondigde gisteren op de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel aan dat ze haar taken als rector neerlegt. 

“Een zware ziekte en de uitzonderlijk mooie maar ook veeleisende opdracht als rector vallen in dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren”, zegt Caroline Pauwels.

Professor in de Communicatiewetenschappen Caroline Pauwels begon haar eerste mandaat als rector in 2016, als tweede vrouwelijke rector van de VUB. Ze volgde toen Paul De Knop op. Haar tweede mandaat begon in 2020. Zelf benadrukt ze de schoonheid van een rectorale opdracht. “Een universiteit dienen door te streven naar kwaliteitsvol onderwijs en onderscheidend wetenschappelijk onderzoek is zonder meer een privilege, want het is een opdracht die steevast is gericht op nieuwe generaties studenten en dus op de toekomst van de samenleving. Uiteraard is de covidperiode als bijzonder moeilijk en vervreemdend ervaren door zowel onze studenten en hun ouders, als door alle collega’s, maar het grote belang van beide kernopdrachten, onderwijs en onderzoek, werd er alleen maar door onderstreept.

Caroline Pauwels zal zich de komende tijd focussen op haar gezin, familie en vrienden. Ze wil graag haar dankbaarheid benadrukken jegens de VUB-gemeenschap en allen die zich dag in dag uit voor de universiteit inspannen:

“Het was voor mij een eer om rector te zijn van de Vrije Universiteit Brussel en het aan de VUB verbonden Universitair Ziekenhuis Brussel. Beide instellingen zijn humanistisch geïnspireerd en werken heel nauw samen. Ze vormen onbetwistbaar en crescendo een grote meerwaarde voor Brussel en omstreken.”

Haar grote waardering geldt ook voor allen die professioneel haar pad kruisten, de collega-rectoren, de beleidsmakers, de partners van het EUTOPIA-netwerk, en uiteraard ook de collega’s van zusteruniversiteit ULB en de associatiepartner Erasmushogeschool Brussel. 

Bijzondere woorden van dank gaan naar het medisch en verzorgend personeel van het UZ Brussel, waar Caroline Pauwels patiënt is:

“Wat zij doen, immer toegewijd, is van een grootorde die maar weinigen evenaren.”

Engagement en overtuiging

De VUB-gemeenschap is diep getroffen door het ongewilde vertrek van rector Caroline Pauwels, en wenst haar veel sterkte in het bijzijn van haar kinderen, familie en vrienden. Ze kan rekenen op de oprechte steun van de hele VUB-gemeenschap.

Ondanks haar ernstige ziekte (maag- en slokdarmkanker) is Caroline Pauwels zich onvoorwaardelijk blijven engageren voor de VUB en de waarden waar de universiteit voor staat. Zij is de motor van de ‘urban engaged university’: radicaal humanistisch, digitaal, democratisch, divers en duurzaam. Een universiteit die zowel inzet op onderzoek en onderwijs als op maatschappelijk engagement, internationale relaties en een sterke verbinding met de hoofdstad.

“De stedelijke verankering in een complexe maar ongemeen boeiende stad als Brussel brengt heel wat uitdagingen met zich mee, maar biedt tegelijk ook zoveel potentieel”, aldus rector Pauwels.

Tijdens de voorbije bewogen weken voor de universiteit, haar gemeenschap en in het bijzonder voor de slachtoffers van ongewenst grensoverschrijdend gedrag, nam Caroline Pauwels resoluut haar verantwoordelijkheid. Ze was en is nog steeds heel nauw betrokken bij het uitrollen van doortastende maatregelen en verbindende initiatieven om ervoor te zorgen dat de universiteit meer dan ooit een veilige omgeving is voor alle studenten en alle medewerkers. 

“Verder bouwen aan een krachtige, en ja inclusievere VUB, waar iedereen gelijkwaardig is, blijft een opdracht voor mijn opvolgers en voor de volgende generaties”, aldus Caroline Pauwels. Ze is ervan overtuigd dat iedereen die bij het VUB-beleid betrokken is, dat met grote overtuiging en gedrevenheid zal blijven doen.

De Raad van Bestuur zal op 1 maart een rector ad interim aanduiden. Een nieuwe rector zal tegen het volgende academiejaar door de universitaire gemeenschap worden verkozen.

In naam van de VUB-gemeenschap dankt en eert de Raad van Bestuur rector Pauwels voor haar moed en toewijding als rector en neemt ze met diepe spijt en groot respect akte van haar beslissing.

Steunbetuigingen aan rector Caroline Pauwels kunnen overgemaakt worden via rector@vub.be of via Rectoraat VUB tav Caroline Pauwels, Pleinlaan 2 – 1050 Brussel.

Bericht voor de journalist – niet voor publicatie:

De VUB zal zich de komende tijd concentreren op de interne werking in deze uitzonderlijke omstandigheden. Wij verzoeken u met nadruk om deze emotioneel zware overgangsperiode te respecteren en geen rechtstreeks contact op te nemen met rector Caroline Pauwels.
Voor alle contacten verwijzen we naar de woordvoerder van de VUB: Sicco Wittermans - sicco.wittermans@vub.be - 0473/96 41 37

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel