VUB-prof Rik Vosters opgenomen in Agder Academy of Sciences and Letters

VUB-prof Rik Vosters opgenomen in Agder Academy of Sciences and Letters

Voor sociaal-historisch onderzoek naar het Nederlands

De Noorse Agder Academy of Sciences and Letters heeft VUB-prof Rik Vosters het buitenlands lidmaatschap toegekend.  Het prestigieuze genootschap erkent daarmee het baanbrekende werk dat Vosters verrichte binnen het Centrum voor Linguïstiek van de VUB

De Agder Vitenskapsakademi telt een 200-tal leden en is gehuisvest in Kristiansand, de zuidelijkste stad van Noorwegen. Ze stimuleert wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor haar thuisbasis, maar dat evenzeer aan de hoogste wetenschappelijke standaarden voldoet. 

Naast de Noorse leden wordt er jaarlijks een zeer beperkt aantal buitenlandse wetenschappers toegelaten, na strenge selectie en geheime stemming. Vosters vervoegt nu de rangen van zijn wereldvermaarde vakgenoot Peter Trudgill, maar bijvoorbeeld ook van schrijfster Siri Hustvedt.

 

Taalhistorisch onderzoek naar het Nederlands in de 19e eeuw

Rik Vosters krijgt deze zeldzame erkenning voor zijn toonaangevend onderzoek in de historische sociolinguïstiek. Die tak van de taalkunde verklaart het verband tussen taalontwikkeling en sociale verandering in de geschiedenis. Vosters’ bijdragen brachten fundamentele en vernieuwende inzichten over de aard en de positie van het Nederlands in de 19de eeuw. Noorwegen kende een even bewogen taalgeschiedenis in die periode, en heel wat van de ‘Vlaamse’ bevindingen van het VUB-onderzoek inspireerden en stimuleerden Noorse collega’s bij hun opzoekingen.

 

Het allereerste internationale ‘Handbook of Historical Sociolinguistics’

Bovendien is Vosters ook een bepalende figuur geworden in de uitbouw van de methodologie en de publicatiecultuur van de historische sociolinguïstiek. Zo verschijnt volgend jaar van zijn hand het allereerste internationale ‘Handbook of Historical Sociolinguistics’ bij Cambridge University Press (samen met Gijsbert Rutten van de Universiteit Leiden). Hij is ook een kernredactielid van het gerenommeerde Journal of Historical Sociolinguistics.  

 

Meer info

Rik Voster, rik.vosters@vub.be, 0497-53 18 40

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel