VUB-prof formuleert oplossingen voor slechte politieke representatie van vrouwen in nieuw boek

VUB-prof formuleert oplossingen voor slechte politieke representatie van vrouwen in nieuw boek

“Feminist Democratic Representation” wil dankzij extra vertegenwoordiging voor en door vrouwen democratie versterken

Hoewel steeds meer vrouwen actief zijn in de politiek, blijft er in het huidige debat nog steeds te weinig aandacht voor de politieke interesses en standpunten van vrouwen. Bovendien wordt daarbij nog te vaak voorbijgegaan aan de grote diversiteit onder vrouwen. Om dit aan te pakken stellen prof. dr. Karen Celis (VUB) en prof. Sarah Childs (University of London) in hun gelijknamige boek “Feminist Democratic Representation” voor: een vernieuwende invulling van de politiek met een grotere rol van vrouwen uit alle hoeken van de samenleving.

Concreet pleiten de auteurs in hun nieuwe publicatie voor de aanstelling van “affective representatives”, ofwel ad hoc vertegenwoordigers die ieder een bepaalde groep van vrouwen in de maatschappij representeren. Zij worden alleen opgeroepen wanneer thema’s die relevant zijn voor vrouwen - bijvoorbeeld abortus, prostitutie of het hoofddoekenverbod - op de politieke agenda staan.

Deze vertegenwoordigers krijgen een cruciale rol in twee nieuwe momenten die Celis en Childs toevoegen aan het bestaande besluitvormingsproces: “group advocacy” en “account giving”. Tijdens “group advocacy” informeren de vertegenwoordigers de zittende politici over een thema vanuit hun eigen ervaring en kennis om voor de politici een ruim kader te schetsen en hen te helpen om genuanceerde en gefundeerde beslissingen te nemen. Bij “account giving” moeten de politici daarna hun besluit toelichten en motiveren aan de vertegenwoordigers.  

Prof. Celis licht verder toe: “Met deze aanpak slaan we twee vliegen in een klap: we zorgen ervoor dat vrouwen beter politiek gerepresenteerd zijn en dat zonder hen te herleiden tot één homogene groep. Wanneer het over prostitutie gaat hoor je namelijk zelden de sekswerkers of verschillende standpunten die ze hebben, terwijl dat dit nochtans noodzakelijk is willen we onze democratie blijven versterken. Als de invoering van het vrouwenstemrecht en genderquota de eerste stappen waren in de realisatie van meer politieke gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dan is ‘Feminist Democratic Representation’ de volgende. Een beetje tegen de trend van vandaag in pleiten we dus niet voor minder vertegenwoordigers, maar voor meer, en vooral betere vertegenwoordigers. Zij informeren politici en roepen hen ter verantwoording.”

“Feminist Democratic Representation” wordt uitgegeven door Oxford University Press.  

Voor meer informatie:

Karen Celis

karen.celis@vub.be

0494 99 52 39

ES
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel