VUB plant bomen met opbrengst elektronisch afval

VUB neemt deel aan campagne ‘Bos voor iedereen’ van Natuurpunt op zondag 25 november

Zaterdag 24 november 2018 — Samen met Natuurpunt plant Vrije Universiteit Brussel op zondag 25 november 113 bomen in de Gasthuisbossen in Sint-Katelijne-Waver. De bomen zijn een donatie van de firma Out of Use voor het recycleren van de e-waste van de VUB. De recyclage van e-waste kadert in het duurzaam materialenbeheer dat VUB als prioritair beschouwt in haar transitietraject naar een radicaal duurzame universiteit.

In 2018 liet de ICT-dienst van de VUB haar elektronisch afval recycleren door de firma Out of Use. In ruil voor 9 oude laptops, 50 versleten desktops en 54 afgedankte servers doneerde Out Of Use 113 bomen aan Natuurpunt. Deze worden op zondag 25 november geplant in het kader van de campagne ‘Bos voor iedereen’ van Natuurpunt. ICT-medewerker Danny Vijverman en duurzaamheidscoördinator Rebecca Levefere steken zelf de handen uit de mouwen en nemen namens VUB deel aan de plantactie.

De VUB werkt samen met de firma Out of Use voor het inzamelen van elektronisch afval, de veilige verwijdering van data en de verwerking op een milieuverantwoorde manier. Na volledige dataverwijdering wordt bij elke toestel onderzocht of het voor hergebruik geschikt is of dat het volledig gerecycleerd zal worden.

Danny Vijverman, ICT Supportmedewerker Vrije Universiteit Brussel:

“2018 was het eerste jaar dat VUB samenwerkte met de firma Out of Use voor de recyclage van e-waste. De ICT-dienst nam hierin het voortouw. Naar volgend jaar toe willen we ook andere diensten zo ver te krijgen om deel te nemen aan de inzamelactie.”

Duurzaam materialenbeheer en circulair aankopen zijn kerndoelstellingen binnen de duurzame bedrijfsvoering van de VUB. Voor de universitaire gemeenschap is het dé prioriteit na een energie-efficiënte infrastructuur.

Rebecca Lefevere, duurzaamheidscoördinator Vrije Universiteit Brussel:

“Alle onze materiaalstromen verduurzamen door circulair aan te kopen, onze totale hoeveelheid afval reduceren en ons aandeel restafval reduceren tot quasi nul. Dat moet de ultieme doelstelling zijn van een radicaal duurzame universiteit die haar CO2-afdruk wil verkleinen.”

De plantactie vindt plaats op zondag 25 november van 10 tot 16u in de Gasthuisbossen in Sint-Katelijne-Waver (Berlaarbaan 297). Contacteer Rebecca Lefevere (M 0486/49 73 38) voor meer informatie.

De e-waste van de Vrije Universiteit Brussel
De gerecycleerde e-waste van de VUB in 2018.