VUB investeert 60 miljoen euro in duurzame én humanistische portefeuille

VUB investeert 60 miljoen euro in duurzame én humanistische portefeuille

Universiteit is eerste met financieel beheer volgens principe vrij onderzoek

De raad van bestuur van de VUB beslist om 60 miljoen euro te investeren in een portefeuille die belegt in duurzame bedrijven én hierbij conform is met de VUB-waarden. Hiervoor geeft de VUB aan vier vermogensbeheerders, Candriam, Degroof Petercam Asset Management, KBC Asset Management en Triodos Bank een beheermandaat voor telkens vijftien miljoen euro. Elk van deze beheerders werd ook gescreend op zijn ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen, in lijn met de humanistische waarden waar de VUB voor staat, in het bijzonder het principe van vrij onderzoek.

Met dit initiatief zet de VUB een nieuwe stap in vervullen van haar maatschappelijke rol als duurzame en ethisch verantwoorde instelling. Ook vanuit de studentenraad werd er op aangedrongen.  “Niet alleen voeren wij sinds jaren een financieel beleid waarin duurzaamheid centraal staat, ook kijken wij er nauwlettend op toe dat de humanistische VUB-waarden gerespecteerd worden door zowel door de instelling van onze vermogensbeheerders als de aandelen en obligaties waarin ze investeren,” aldus Nic Van Craen, algemeen beheerder VUB.

De beslissing kadert in de politiek van de opstart van nieuwe duurzame beleggingsportefeuilles en de desinvestering in aandelen en obligaties van klimaatschadelijke bedrijven met een transitie van deze beleggingen naar duurzame, fossielvrije alternatieven. Dit proces moet uiterlijk in 2020 afgerond zijn.

De vier gekozen banken die een beheermandaat krijgen moeten een portefeuille samenstellen waarvan de beleggingen aansluiten bij de humanistische waarden van de universiteit en strenge duurzaamheidsdoelstellingen. Dit betekent concreet dat naast algemene klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen ook de humanistische principes van vrijheid, gelijkheid en verbondenheid een centrale rol spelen in het mandaat van de vermogensbeheerders.

Groenste campus

Het duurzaamheidsbeleid van de VUB gaat verder dan het financieel beheer. De letterlijk groenste campus van het land investeert actief in eigen infrastructuurprojecten met grote duurzaamheidsimpact, waarbij ondermeer het energieverbruik tegen 2021 met een kwart moet dalen.

Wij willen en moeten als universiteit in de grootste stad van het land een voorbeeldrol spelen. Dit wil zeggen desinvesteren in fossiele brandstoffen en actief investeren in duurzame infrastructuur en beheer. Met initiatieven als het Green Team en het Green Impact programma betrekken we hierbij alle geledingen van de universiteit, onderwijzend personeel, stafmedewerkers en studenten. Zo vertalen wij onze humanistische visie op duurzaamheid naar heel concrete project zoals de nieuwe beleggingsportefeuilles en beheermandaten voor de banken. Maar ook een energie-efficiënte infrastructuur, duurzaam afvalbeheer, logistiek en mobiliteit zijn prioriteiten,” besluit Nic Van Craen.

Story image

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel