VUB onderzoekt waarom mensen zich niet (kunnen) verplaatsen

VUB onderzoekt waarom mensen zich niet (kunnen) verplaatsen

De onderzoeksgroepen Cosmopolis en MOBI van de Vrije Universiteit Brussel starten samen met UGent, UAntwerpen, University of Toronto, Netwerk Duurzame Mobiliteit en Mobiel 21 een onderzoek naar vervoersarmoede in België. Vervoersarmoede of mobiliteitsarmoede treft heel wat mensen, zowel op het platteland als in de stad. Niet kunnen fietsen, geen openbaar vervoer op het ogenblik dat je een verplaatsing moet doen en/of niet beschikken over een auto, heel wat factoren spelen een rol.

Vervoersarmoede is nauw verbonden met kansarmoede. Het gaat om structurele uitsluiting van het maatschappelijke gebeuren. Vervoersarmoede kan ontstaan doordat mensen geen ander optie hebben dan op een bepaalde plek te wonen, waar ze moeilijk toegang hebben tot het openbaar vervoer. Ze hebben misschien ook de middelen niet om een auto te kopen. Of ze kunnen niet fietsen. Wij willen graag de onderliggende problematiek in kaart brengen, een eerste stap om dan ook oplossingen aan te reiken”, zegt Koos Fransen, die dit onderzoek vanuit de VUB onderzoeksgroep Cosmopolis leidt. “Tijdens de coronacrisis werden bovendien heel wat verplaatsingspatronen door elkaar geschud. Wij willen onderzoeken of de crisis ook een grote impact had op verplaatsingen van vervoersarmen.”

De vragenlijst bestaat uit 3 delen: een aantal algemene vragen, vragen over vervoersopties (voor corona) en vragen over de impact van de coronacrisis. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. De enquête is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en loopt (voorlopig) tot 6 juli https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/onderzoek-vervoersarmoede

IR ES
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel