VUB onderzoekt maatschappelijke waarde Paralympische Spelen

VUB onderzoekt maatschappelijke waarde Paralympische Spelen

Belg ontzettend trots en gelukkig met paralympische medailles en vindt paralympiërs rolmodellen voor iedereen

De Belgische bevolking vindt dat de Paralympische Spelen/prestaties belangrijk zijn en dat deze zeker in de aandacht mogen komen. De Belgen beschouwen de Paralympische atleten als rolmodellen voor jongeren met een beperking (86%) en vinden dat zij actief moeten worden ingezet om G-sport te promoten (79%). De specifieke cijfers voor Belgen met een fysieke beperking bevestigen deze stellingen. Verder vindt de Belg ook dat deze atleten zorgen voor de inclusie van mensen met een beperking in onze maatschappij (82%). De goede Paralympische prestaties leiden, net zoals goede prestaties op de Olympische Spelen, tot trots en geluk bij de Belgische bevolking (respectievelijk 77% en 70%).

Wat het budget betreft: Vlaanderen geeft 4% van het totale topsportbudget aan Paralympische Sporten. Dat is absoluut en relatief gezien laag in vergelijking met sommige andere landen. Het budget van Wallonië is niet gekend.

Prof. De Bosscher: “ Om dit in Parijs 2024 te kunnen evenaren of overtreffen zijn meer middelen nodig voor de ondersteuning van Paralympische atleten en hun entourage. Wanneer het budget beperkt is, dienen vaak harde keuzes gemaakt te worden, in de selectie van sporten en atleten. Vlaanderen zit op een toppunt van prestaties, zowel in Olympische als Paralympische sporten en doet veel met weinig middelen, in vergelijking met andere landen. Willen we de ambities nog hoger leggen? Ja, dat moet, dat kan. Nederland wil sinds 2006 tot de top 10 van de wereld behoren en overtrof zich in Rio met hun beste prestaties ooit: vijfde in Paralympische spelen (59 medailles) en zevende op de Olympische spelen (36 medailles). Daaraan ligt een lange termijn planning ten grondslag, duidelijke prioriteiten, een heel efficiënt beleid en engagement van partners van lokale en nationale overheden, media en bedrijfsleven. Ook Vlaanderen heeft de voorbije jaren grote sprongen gemaakt in de strategische aanpak van topsportbeleid: we doen veel met weinig middelen. Als de maatschappelijke waarde van topsport hoog is volgens de Vlaming moeten we durven verder investeren. Omdat topsport verbindt, inspireert, identificeert het mensen trots en gelukkig maakt.”

Het onderzoek

In juli 2021 werd voor een 3e maal een bevolkingsbevraging gehouden bij 1000 Vlamingen en 1000 Walen/Brusselaars waarbij er werd gepolst naar de maatschappelijke impact van topsport, hun sportvoorkeuren en -kennis, de betalingsbereidheid aan topsport en welke topsporters als rolmodel fungeren. Daarnaast loopt ook een maandelijkse korte vragenlijst om de maatschappelijke impact van topsport te kunnen monitoren. De steekproef voor alle vragenlijsten was representatief voor woonplaats, geslacht, leeftijd, arbeidsstatus, onderwijsniveau, migratieachtergrond en personen met een handicap. In dit rapport staan de voorlopige kernbevindingen omtrent de Paralympische Spelen.

Door de uitbraak van COVID-19 werden de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio uitgesteld van de zomer van 2020 naar 2021 (Paralympische Spelen van 24 augustus tot 5 september 2021). De dataverzameling werd bijgevolg eveneens tijdelijk gepauzeerd na de uitbraak van COVID-19 en is herstart in het Olympische jaar 2021.  

Bevraging rond de Paralympische Spelen

In het derde grote meetmoment werden zowel in Vlaanderen als Wallonië/Brussel 13 stellingen omtrent de Paralympische Spelen bevraagd. Over de hele lijn lijkt de Belg grote waarde te hechten aan de Paralympische spelen, de Paralympische sporters en de media-aandacht ervoor.

Wat is de publieke waarde van de Paralympische Spelen voor de Belgen?

De Belgische bevolking hecht grote waarde aan de Paralympische Spelen:

 • Zo vindt maar liefst 73 % van de Belgische bevolking het belangrijk dat ons land medailles kan winnen op de Paralympische Spelen (tov 70 % bij OS)
 • 4 op 5 Belgen (80%)  vindt dat een medaille halen op de Paralympische Spelen even belangrijk is als er één behalen op de Olympische Spelen. 12% is neutraal in zijn/haar antwoord en slechts 8% van de Belgen hecht minder waarde aan een Paralympische medaille.

Belgen ervaren trots en geluk bij de prestaties van de Paralympische atleten:  

 • 77 % van de Belgische bevolking is het er (helemaal) mee eens dat ze trots zijn op onze Paralympische topsporters wanneer ze goed presteren (tov 73 % bij OS)
 • 70 % van de Belgische bevolking geeft aan dat de prestaties van onze Paralympische topsporters hen gelukkig maken (tov 67 % bij OS)
 • 77 % van de Belgische bevolking is het er (helemaal) mee eens dat Paralympische topsportprestaties bijdragen tot het internationaal imago van ons land (tov 81 % bij OS)

Wat is de rol van de Paralympische atleten in de maatschappij?

Paralympische atleten fungeren als rolmodellen

 • 86 % van de Belgische bevolking is het er (helemaal) mee eens dat onze Paralympische topsporters rolmodellen zijn voor jongeren met een beperking (tov 82 % bij OS). Slechts 5 % van de bevolking geeft aan dat ze het (enigzins) oneens zijn met deze stelling. Opvallend is dat de Belg aangeeft dat de Paralympische sporters nog meer als een rolmodel fungeren dan de Olympische atleten. 82% van de Belgen gaat (helemaal) akkoord dat onze Olympische sporters rolmodellen zijn voor de jongeren.
 • Meer dan 4 op 5 Belgen (82 %) gaat akkoord dat de Paralympische topsporters de inclusie van mensen met een beperking in de maatschappij kunnen bevorderen
 • Bijna vier op vijf Belgen (79%) vindt dat de Paralympische topsporters zich actief moeten inzetten om G-sport te promoten bij jongeren met een beperking

De respondenten met een fysieke beperking bevestigen deze cijfers (n=?):

 • 4 op 5 Belgen met een fysieke beperking beschouwen onze Paralympische topsporters als rolmodellen voor jongeren met een beperking (82%). Bij Belgen met een mentale beperking geeft 3 op 5 aan dat Paralympiërs rolmodellen zijn voor jongeren met een beperking (64%).

Hoe staat de Belgische bevolking tegenover G-(top)sport?

De Belg wilt dat personen met een beperking kunnen deelnemen aan (top)sport

 • 81 % van de Belgische bevolking is het er mee eens dat de para-atleten (financieel) gesteund moeten worden om deel te nemen aan de Paralympische Spelen. Sterker nog, maar liefst 56% van de respondenten geeft aan helemaal akkoord te zijn met deze stelling.
 • 84 % van de Belgische bevolking is het er (helemaal) mee eens dat personen met een beperking moeten kunnen sporten naargelang hun behoeften en mogelijkheden, al dan niet in een reguliere sportclub

De Belgische bevolking volgt graag G-sport via de media

 • Meer dan de helft van de bevolking (60 %) volgt graag de Paralympische Spelen op TV
 • Deze cijfers liggen nog hoger bij de Belgen met een fysieke beperking (64%) en deze met een verstandelijke beperking (69%)
 • 58 % van de Belgische bevolking geeft zelf aan dat ze G-sport in het algemeen meer op tv willen volgen (live evenementen of verslaggeving)
 • Ook hier tonen de Belgen met een fysieke beperking (68%) en verstandelijke beperking (67%) een grotere interesse

Welke sportvoorkeuren heeft de Belg?

 • De paralympische sporten waarop de Belgen het liefst prestaties willen zien zijn: atletiek, fietsen, rolstoeltennis , rolstoelbasketbal, zwemmen, badminton

 

% in top 5 geplaatst

% als top 1 geplaatst

Atletiek

48

35,7

Fietsen

31,9

7,3

Rolstoeltennis

25,7

3,2

Rolstoelbasketbal

21,5

3,5

Zwemmen

21,5

2,4

Badminton

12,1

4

De Belgische bevolking vindt het vooral belangrijk dat de Olympische en Paralympische atleten volgende waarden uitstralen: Het beste uit jezelf halen, Gelijkheid, Tolerantie, Anti-discriminatie, Vriendschap

 

% in top 5 geplaatst

% als top 1 geplaatst

Het beste uit jezelf halen

42,2

13,8

Gelijkheid

37,7

10,4

Tolerantie

34,1

8,3

Anti-discriminatie

32,4

8,2

Vriendschap

32,5

7,5

 

SPLISS onderzoek naar uitgaven Paralympics

Sinds 2002 voert de onderzoeksgroep SPLISS (Sports Policy factors leading to international Sporting Success) van de Vrije Universiteit Brussel internationaal vergelijkend onderzoek naar topsportbeleid en het succes van landen. SPLISS onderzoekt de kenmerken van een efficiënt en effectief beleid. In de onderstaande analyse verzamelde de groep gegevens over de uitgaven voor Paralympics in 13 landen.

 • Deze liggen het hoogst in Brazilië, Verenigd Koninkrijk en Canada, allen hoger dan 20 miljoen Euro per jaar (in 2020)
 • In Vlaanderen bedraagt deze 1,22 miljoen Euro, dit is 4% van het totale topsportbudget; in Nederland 3,8 miljoen (5,2%); in Brazilië loopt dit op tot zelfs 22%. Ook in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Portugal is het hoger dan 10%.
 • Vlaanderen geeft 4% van het totale topsportbudget aan Paralympische Sporten. Dat is absoluut en relatief gezien laag in vergelijking met sommige andere landen. Het budget van Wallonië is niet gekend. België presteerde goed tijdens de Paralympics in Tokyo 2020: 15 medailles, vier meer dan in Rio, in vijf sporten (paardensport, atletiek, tafeltennis, baan- en wegwielrennen). Groot-Brittannië zit aan 124, Nederland aan 59. Nieuw-Zeeland heeft een vergelijkbaar budget en behaalt ‘slechts’ 12 medailles (. Denemarken doet het dan weer minder goed dan Vlaanderen (5 medailles).

Uitgaven topsport voor Paralympics (13 landen) - zie bijlage

Hoeveel procent van de totale topsportuitgaven gaat naar Paralympische Sporten? - zie bijlage

NOTES WITH PARALYMPICS FIGURES

Switzerland: Swiss Paralymic is marginally funded by the FOSPO/Lotteries trough Swiss Olympic. In 2018 it was 160'000 CHF. The budget of Swiss Paralympic ist mainly funded by two private associations for invalidity sports. These associations receive funding from the national invalidity insurrence and they collect private donations. This is not inlcuded it the presented budget.11,598,000 DKK 6.597  $     1,758,071.85  $                      1.76 Denmark* € 1,558,588 3.83%

Denmark: In line with able bodied elite sport expenditures the data include an estimation of €1,65m funded by the DIF-federations (national umbrella organization for all elite sport federations in Denmark and also the National Olympic Committee).

Australia: Over 2017-2020 average was 5.8% of Elite Sport funding.  Breakdown by year:

2017 = 3.3%

2018 = 3.3%

2019 = 9.8%

2020 = 5.9%

Contact:

Prof. dr. Veerle De Bosscher, Drs. Jens De Rycke, Drs. Eva Gielen, Prof. Dr. Inge Derom, Kari De Scheemaeker.
Onderzoekseenheid SPLISS (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success) en SASO (Sport and Society) -

[email protected] -

0486 526 060

LK
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel