VUB-onderzoekers waarschuwen voor gevaar van foute conclusies in Covid-19 levercelonderzoek

VUB-onderzoekers waarschuwen voor gevaar van foute conclusies in Covid-19 levercelonderzoek

Te haastig onderzoek over SARS-COV-2 in levercellen

Nieuw VUB-onderzoek ontdekte strijdige conclusies in verschillende analyses over de infecteerbaarheid van de verschillende types levercellen (hepatocyten en cholangiocyten) door het corona-virus. De Liver Cell Biology Research Group VUB wijst erop dat haastig onderzoek kan leiden tot het trekken van foute conclusies. Daarom sturen Vincent De Smet, Stefaan Verhulst en prof. Leo van Grunsven van deze onderzoeksgroep aan op een voorzichtige interpretatie van de online beschikbare data over de al dan niet aanwezigheid van aangrijpingspunten voor het SARS-COV-2 virus in bepaalde types levercellen. Een gebrek aan actuele experimentele data houdt immers een gevaar in bij de veralgemening van de conclusies naar biologisch feitelijke data.

De onderzoekers maakten hun ontdekking en vrees bekend in een brief aan de redactie van het toonaangevende Journal of Hepatology. Onderzoek naar 2 verschillende genen (ACE2 en TMPRSS2) wijst volgens de huidige literatuur uit dat zij cruciaal zijn in de besmetting van menselijke cellen door het nieuwe corona-virus. Om de infecteerbaarheid van menselijke levercellen te voorspellen, gebruikten de VUB-onderzoekers publiekelijk beschikbare data van voor de corona-crisis. In hun analyse bekeken ze het gedrag van ACE2 en TMPRSS2 in duizenden individuele levercellen (single cell sequentie analyse).  Volgens hun analyse zouden cellen van de galweg (cholangiocyten) een hoger risico op infectie hebben dan de hepatocyten, de meest voorkomende cel in de lever. Dezelfde conclusie werd al in enkele eerdere, kleinere, analyses genomen. Echter bleek uit een recente publicatie in de Journal of Hepatology door Wang et al. dat hepatocyten wel geïnfecteerd kunnen worden door het nieuwe SARS-COV-2 virus. Zij kwamen tot deze conclusie op basis van nieuwe experimentele data bij coronapatiënten. De resultaten van het VUB-onderzoek gedaan met beschikbare onlinedata, stemden dus niet overeen met de experimentele data bekomen van coronapatiënten en toonde hiermee aan dat single cell sequentie analyse alleen niet voldoende is om te voorspellen welke cellen met het SARS-COV-2 virussen geïnfecteerd kunnen worden.

Het is nodig om doordacht om te gaan met online beschikbare data. Door gebrek aan nieuwe experimentele data werd in de wetenschappelijke literatuur te gemakkelijk experimentele data van voor de uitbraak van de Covid-19 pandemie gegeneraliseerd naar feitelijke biologische data. Dat vergroot het gevaar op verkeerde conclusies die het gevolg zijn van relatief gemakkelijke analyses van data die niet bestemd waren voor Covid-19 onderzoek. Single cell sequentie analyse is zeer krachtig maar moet bevestigd worden door experimenteel onderzoek wat nu eenmaal tijd kost” aldus Vincent De Smet, Stefaan Verhulst en prof. Leo van Grunsven (Liver Cell Biology Research Group VUB)

Het artikel kan u hier online vinden: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.05.030

Meer info

Vincent De Smet, vincent.de.smet@vub.be

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel