VUB-onderzoekers leiden Europese zoektocht naar nieuwe ontstekingsremmers

1,7 miljoen onderzoeksgelden naar VUB

Aanzienlijke bijwerkingen en vaak onbekende werkingsmechanismen: bestaande ontstekingsremmers zijn niet ideaal. Toxicoloog professor Mathieu Vinken en chemicus Steven Ballet van de Vrije Universiteit Brussel zullen de komende vier jaar samen met een team van internationale wetenschappers onderzoek doen naar innovatieve alternatieve ontstekingsremmers.  Daarvoor kunnen ze rekenen op flinke Europese financiële ondersteuning.

De wetenschappers zullen zich in de eerste plaats toespitsen op geneesmiddelen voor inflammatoire aandoeningen van de lever, het hart- en vaatstelsel en de gewrichten. Het onderzoek wordt geleid door Prof. Dr. Mathieu Vinken van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn internationale samenwerkingsverband omvat, naast VUB-collega Prof. Dr. Steven Ballet, ook nog wetenschappers van de Université de Genève (Zwitserland), de Universidade da Coruña (Spanje) en het bedrijf ProtoQSAR SL (Spanje).

De innovatie ligt voornamelijk in de interdisciplinaire en mechanistische aanpak van de ontsteking doordat we samenwerken met andere Europese topwetenschappers”, legt Mathieu Vinken uit.

Prof. Dr. Mathieu Vinken is apotheker-toxicoloog van het departement Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen aan de VUB en Prof. Dr. Steven Ballet is chemicus van de departementen Chemie en Bio-ingenieurswetenschappen, ook aan de VUB.

Europese gelden

De Europese Unie trekt maar liefst 3.5 miljoen euro uit in het kader van het uiterst competitieve ‘Future and Emerging Technologies’ (FET) programma voor onderzoek naar nieuwe ontstekingsremmers. De VUB ontvangt 1.7 miljoen euro van die gelden. Met het Future and Emerging Technologies-programma (FET) wil Europa baanbrekende technologieën ontwikkelen door risicovolle, maar op wetenschap gebaseerde ideeën te verkennen. De bedoeling is veelbelovende paden naar krachtige, nieuwe technologieën te openen.

“We hopen uiteraard over vier jaar belangrijke stappen voorwaarts gezet te hebben en performantere ontstekingsremmers ontwikkeld te hebben. Het zijn per slot van rekening veelgebruikte medicijnen die in  zowat elk medicijnenkastje terug te vinden zijn”, aldus Prof. Dr. Mathieu Vinken.

Meer info

Mathieu Vinken, mathieu.vinken@vub.be

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel