VUB-onderzoeker verbetert groene elektriciteitsvoorziening met nieuwe virtuele munt en Artificiële intelligentie

VUB-onderzoeker verbetert groene elektriciteitsvoorziening met nieuwe virtuele munt en Artificiële intelligentie

Innovatief systeem biedt voordelen voor producenten, consumenten en de overheid

Door de opkomst van zonnepanelen produceren niet enkel nutsbedrijven, maar ook particulieren vandaag zelf energie. Bij mooi weer leidt dat echter vaak tot overschotten. Bovendien moedigen huidige steunmaatregelen consumenten niet voldoende aan om meer groene stroom te gebruiken en is de prijs van energie afhankelijk van de energieproducenten. Om hier komaf mee te maken, ontwikkelde het AI Lab van de VUB een ingenieus energievoorzieningssysteem gebaseerd op de nieuwe cryptomunt “NGRcoin” met een vaste valuta waarin particulieren en consumenten zelf groene energie produceren, verkopen en aankopen.  

NRGcoin vertrekt van zogenaamde ‘smart grids’. Dat zijn slimme elektriciteitsnetwerken waarbij bij de producenten en bij de consumenten sensoren worden geïnstalleerd die constant onderling informatie uitwisselen over de energiebehoeftes van de huishoudens. Zo kunnen vraag en aanbod optimaler op elkaar afgestemd worden. Smart grids laten ook toe om alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines op te nemen in het energiecircuit. Wanneer particulieren groene stroom leveren aan het net en dit wordt daadwerkelijk ook lokaal verbruikt krijgen ze 1 NRGcoin per kilowatt/uur vermindert met taxbijdrage voor het gebruik van het netwerk, ongeacht de energieprijs van dat moment. Met deze virtuele munt kunnen zij en de andere consumenten die verbonden zijn aan dat energienetwerk de groene energie dan kopen aan 1 NRGcoin per kilowatt/uur. De NRGcoins kunnen bovendien ook geruild worden op een beurs voor gewone euro’s.

Het verhandelen van deze coins gebeurt door een intelligent algoritme, dat in staat is om rekening te houden met voorkeuren van de bewoners (zoals temperatuur of het maximale budget dat ze willen spenderen aan elektriciteit) en ook zelf kan leren. De transacties en nieuwe uitgiftes van NRGcoins worden gereguleerd door een smart contract.

“Deze aanpak biedt enkele belangrike voordelen voor de burgers: hun energievoorziening is namelijk gegarandeerd aan een vaste prijs, die ook nog eens lager ligt dan wat ze vandaag aan de energieproducenten betalen. Ook huishoudens die zelf groene stroom produceren varen er wel bij, want er is een vaste stroom aan inkomsten. Hoewel we de energieproducenten op het eerste zicht buitenspel zetten, zijn er ook voordelen voor hen want ze hoeven de prosumers niet meer te betalen voor hun energie en bovendien worden de kosten voor de netwerkbeheerders gereduceerd. Doordat NRGcoins groene stroom aantrekkelijk maken, kan de overheid ook besparen op subsidies. Door cutting-edge technologie en AI te combineren komen we tot een oplossing die onze maatschappij ten goede komt. Dat is ook waar we met de VUB en het AI Experience Center volop willen inzetten, zodat AI het algemeen nut of ‘the common good’ dient.

Meer info

Ann Nowé, ann.nowe@ai.vub.ac.be, 0474-94 67 34

 

Over “AI for the common good”:

De VUB en ULB willen samen in Brussel een Europees artificial intelligence-centrum voor het algemeen belang oprichten (AI for the common good). Het instituut zal zich bezighouden met onderzoek, innovatieve toepassingen, opleidingen en projecten over de maatschappelijke impact van kunstmatige intelligentie binnen verschillende domeinen, zoals gezondheid en welzijn, mobiliteit, klimaat en duurzaamheid en media. Hiermee wil het instituut de EU Digital Agenda mee ondersteunen en mogelijk maken.  Het VUB AI Experience Center wordt onderdeel van dit instituut. Het is een hightech test-, demonstratie- en ontmoetingsomgeving waar bedrijven, technologische ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers met AI kunnen experimenteren en samenwerken om technologische oplossingen te ontwikkelen en te produceren. 

Beide universiteiten hebben een toonaangevende reputatie in artificiële intelligentie dankzij hun pioniersrol in wetenschappelijk onderzoek, de sterke interdisciplinaire traditie, de centrale ligging in België en Europa en de nauwe banden met mondiale economische spelers, waaronder het ecosysteem van Flanders Innovation, het Brusselse Gewest and het Waalse Gewest.

WE CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel