VUB-onderzoeker ontvangt “Proof of Concept Grant” van Europese Onderzoeksraad

VUB-onderzoeker ontvangt “Proof of Concept Grant” van Europese Onderzoeksraad

Wim De Malsche bouwt speciale 3D-PIV microscoop voor medische, farmaceutische en biotech doeleinden

Professor Wim De Malsche van de VUB vakgroepen Bio-ingenieurswetenschappen (DBIT) en Chemische Ingenieurswetenschappen (CHIS) ontvangt een Proof of Concept Grant van 150.000€ van de Europese Onderzoeksraad (ERC) voortvloeiend uit eerste resultaten van zijn ERC-Starting Grant project EVODIS (1.47 M€). Hij zal met dit geld een speciale 3D microscoop bouwen.

 

Met deze vibrerende 3D microscoop wil de µFlow group van prof. Wim De Malsche 3D stromingsvelden in geminiaturiseerde vloeistofkanalen in kaart brengen. De Malsche bedacht een methode om het massatransport van moleculen te versnellen door ze te 'roeren'. Het is zoals een suikerklontje dat lang nodig heeft om volledig op te lossen in een kopje thee. Roeren versnelt dat proces. Het actief opwekken van zulke laterale stromen in geminiaturiseerde flow-systemen is essentieel om de efficiëntie van chemische en analytische processen drastisch te verhogen en moleculen van elkaar te scheiden. De Malsche maakt voor dit proces gebruik van geïnduceerde vloeistofstromen en elektrochemische effecten. Hij patenteerde deze nieuwe methode. Nu ontwikkelt hij hiervoor bovendien een nieuw instrument, de vibrerende 3D particle image velocimetry (PIV) microscoop.

 

Prof. De Malsche ziet meerdere toepassingen voor zijn nieuwe uitvinding: “De vibrerende 3D PIV microscoop kan routinematig ingezet worden in chemische en farmaceutische procesomgevingen, maar ook als design tool bij het ontwikkelen van innovatieve reactoren en (bvb. diagnostische) scheidingssystemen. Zo zou een correct mengpatroon bijvoorbeeld de analytische scheiding van biomerkers met een grootteorde kunnen versnellen.” 

Valorisatie manager Filip Legein voegt hieraan toe: “de oprichting van een valorisatiecel (µFlow Cell) heeft er toe geleid dat de onderzoeksgroep actiever inzet op samenwerking met de industrie en valorisatie van haar onderzoek.”

 

De "Proof of Concept"-subsidies van de Europese Onderzoeksraad zijn bedoeld om het commerciële of maatschappelijke potentieel te verkennen van door de ERC eerder gefinancierde grensverleggende onderzoeksprojecten. In 2019 werd er zo aanvullende financiering toegekend aan 62 ERC-subsidiehouders in heel Europa. De VUB sleepte met Mathieu Vinken en Wim De Malsche maar liefst twee PoC grants in de wacht.

 

Zie bijlage: foto van de huidige experimentele opstelling.

 

Contactpersoon

Wim De Malsche

wim.de.malsche@vub.be

02 629 37 81

http://vubchemicalengineering.be/?page_id=923

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel