VUB-onderzoeker Bram Spruyt wint prestigieuze Frans Van Cauwelaertprijs

VUB-onderzoeker Bram Spruyt wint prestigieuze Frans Van Cauwelaertprijs

Voor opzienbarende studie naar gevolgen onderwijsverschillen

Vandaag ontvangt VUB Prof. dr. Bram Spruyt uit handen van Herman Van Rompuy de Frans Van Cauwelaertprijs voor zijn wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de groei van een diplomasamenleving.

In de bijlage vindt u een ruime samenvatting van het onderzoek.

Bram Spruyt ontvangt de prijs voor zijn doctoraatsonderzoek ‘Living Apart Together?’, een sociologische studie naar de maatschappelijke gevolgen van opleidingsverschillen, in het bijzonder de verschillen tussen de mensen met een hoge en een lage opleiding. Het vertrekpunt van het onderzoek van Prof. Dr. Spruyt is het inzicht dat de gevolgen van onderwijs veel verder reiken dan de overdracht van vakspecifieke vaardigheden en kennis. Het werk van Bram Spruyt wordt gedreven door een algemene vraag naar de manier waarop sociale ongelijkheid gereproduceerd wordt en waarom ze zo hardnekkig is.

Het volgens de jury vernieuwende onderzoek verstrekt opmerkelijke inzichten in de gevolgen van opleidingsverschillen. Prof. dr. Spruyt beperkte zich niet tot het theoretisch kader maar zorgde ook voor duiding van de maatschappelijke relevantie van het onderzoek en voor de vertaling naar beleid en bestuur. Hiermee getuigt hij van een sterk maatschappelijk engagement als onderwijsexpert.

Over Prof. Dr. Bram Spruyt

Onderwijs vormt de constante in het werk van Bram Spruyt die voor zijn opleiding als socioloog, eerst een lerarenopleiding volgde. Bram Spruyt is sinds dit jaar voorzitter van de vakgroep Sociologie aan de VUB, waar hij in 2012 startte als docent. Hij studeerde af met een masterproef over ‘Ongelijkheid en segregatie in het onderwijslandschap en de effecten ervan op etnocentrisme’. Voor dit werkstuk ontving hij later de Klasse prijs van het onderwijsmagazine Klasse. In 2015 richtte hij samen met Lieve Bradt een VUB-UGent alliantieonderzoeksgroep op die specifiek inzoomt op jongeren. Samen met de sociaalpsychologen Toon Kuppens en Russell Spears bestudeert hij sinds 2012 via experimenteel onderzoek hoe gedragsmatige gevolgen die ontstaan op het moment dat mensen zich realiseren dat ze door anderen tot een bepaalde sociale groep worden gerekend precies werken.  In 2016 werd Bram Spruyt lid van de Jonge Academie. Hij werd er hoofdredacteur van het Magazine Maja en maakte nummers over de relatie tussen Wetenschap en de Publieke Ruimte en de samenwerking tussen Kunst en Wetenschap (2018).

De Frans Van Cauwelaertprijs

Het Frans Van Cauwelaert Fonds heeft tot doel Vlaams wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen.  Het fonds rijkt jaarlijks de Frans Van Cauwelaertprijs uit. Deze prijs gaat naar een oorspronkelijk, in het Nederlands geschreven werk van onbetwistbaar wetenschappelijke waarde. Deze prijs wordt afwisselend toegekend aan humane en exact wetenschappen. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt een laureaat uit de humane wetenschappen voor de disciplines economische, pedagogische, psychologische, rechtskundige, sociale en politieke wetenschappen. De prijs bedraagt 7.500,- EURO.

Contacteer ons
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel