VUB-onderzoek verbetert prestaties van Sharia-conforme beleggingen aanzienlijk

VUB-onderzoek verbetert prestaties van Sharia-conforme beleggingen aanzienlijk

Prestaties van beleggingen in Sharia-conforme aandelen kunnen in de toekomst heel wat beter, alsook de naleving van de Islamitische jurisprudentie bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille. Dit blijkt uit nieuwe wetenschappelijke inzichten van VUB-onderzoeker Muhammad Wajid Raza en Prof Kris Boudt. Zij ontwikkelden een methode om dynamisch te beleggen in functie van het macro-economische regime en om de classificatie van Sharia-conforme bedrijven te optimaliseren. Met de huidige technieken worden veel aandelen ten onrechte beschouwd als Sharia-conform en anderen als niet in regel met de Sharia terwijl ze dat wel zijn. De dynamische toekomstgerichte aanpak heeft een positieve impact op de prestaties van beleggingen in Sharia-conforme aandelen. 

Sharia-wetgeving verbiedt investeringen in aandelen of bedrijven die hun inkomsten voor een groot deel uit rente halen. Dit is het geval wanneer de inkomsten van het bedrijf uit rente een vooraf bepaald percentage van de totale inkomsten van het bedrijf overstijgen.  Het VUB-onderzoek van Wajid Raza en Kris Boudt wijst uit dat de huidige methode om te bepalen of een bedrijf Sharia-conform is of niet, ontoereikend is. Zij introduceren een alternatieve methode voor aandelenselectie en wegingsbeslissingen. Deze nieuwe aanpak verbetert de huidige, op het verleden gerichte selectiecriteria, met een toekomstgerichte benadering gebaseerd op voorspellingen gemaakt met een tijdreeksmodel.  

Dankzij de methode van Wajid Raza en Kris Boudt worden investeringen in aandelen van bedrijven die in de toekomst de drempel van de toegelaten intrestinkomsten dreigen te overschrijden vermeden.

Voorts ontwikkelden de onderzoekers een methode welke de weging van elk aandeel binnen de Sharia-conforme portefeuille laat afhangen van de macro-economische situatie. De nieuwe geavanceerde technieken werden getoetst aan de Sharia-conforme S&P 500-aandelen over de periode 1986-2016. Uit deze evaluatie blijkt dat het gebruik van economische prognoses bij de samenstelling van de aandelenportefeuille de stabiliteit en het rendement van de beleggingen vergroot.

De gebruikte methode bij de samenstelling van een aandelenportefeuille bepaalt niet enkel de financiële prestaties maar ook of de portefeuille in de toekomst Sharia-conform blijft. Elke selectie houdt dus risico’s in op het niet naleven van de doelstellingen van de investeerder.  Onze benadering vermindert dat risico aanzienlijk in vergelijking met de standaardmethode. Hiermee levert het VUB-onderzoek een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van de aandelenselectie en wegingsbeslissingen voor Sharia-conforme aandelenportefeuilles,” aldus Wajid Raza en Kris Boudt.  

Contacteer ons
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel