VUB-onderzoek: Falende software vaak belangrijkste hindernis voor “digitale apotheker”

VUB-onderzoek: Falende software vaak belangrijkste hindernis voor “digitale apotheker”

Technische problemen hebben invloed op gebruikservaring en toepassing door apothekers

In 2014 werd in België het elektronische voorschrift ingevoerd voor het grote publiek, waardoor artsen niet langer enkel op papier maar ook digitaal medicatie kunnen voorschrijven aan patiënten. Sinds dit jaar zijn ze zelfs verplicht dat te doen. Dat heeft ook grote gevolgen voor apothekers, die hierdoor moeten overschakelen op digitale verwerkingssoftware. VUB-onderzoeker Sven Van Laere onderzocht daarom hoe zij die ommezwaai ervaren en in welke mate ze elektronische voorschriften ook effectief digitaal verwerken. Wat blijkt? Hoewel apothekers voorstander zijn van de elektronische voorschriften, blijven ze deze toch geregeld als papieren voorschrift verwerken en dat vooral omwille van aanhoudende softwareproblemen. Dit onderzoek werd recent gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften “International Journal of Medical Informatics” en “Journal of Medical Systems”.

Op het Belgische elektronisch voorschrift, ofwel BEV, staat telkens een unieke barcode die de apothekers moeten scannen in een softwareprogramma dat speciaal voor hen werd ontwikkeld. Dit laat hen dan toe om het voorschrift op te vragen en benodigde medicatie aan de patiënt te verstrekken.

Voor de studie, die Van Laere voerde onder toezicht van VUB-professoren Pieter Cornu en Ronald Buyl, werden 246 Belgische apothekers bevraagd. Daaruit blijkt dat apothekers in het algemeen tevreden zijn met het systeem, dat ze een gemiddelde score geven 6,5/10. Franstaligen scoorden het met 6,81/10 gemiddeld significant hoger dan hun Nederlandstalige collega’s. Het tevredenheidsniveau wordt vooral bepaald door de software die ze moeten gebruiken om het voorschrift in te lezen en de beschikbaarheid van voorschriften door gebruik te maken van de nationale e-health systemen.

Verder analyseerde de onderzoeker de verwerking van 10.000 voorschriften uit 2018. Dat wees uit dat ongeveer de helft of 4.961 van de voorschriften elektronisch werden voorgeschreven. Hiervan werden dan 226 voorschriften, ofwel een kleine 5 procent, behandeld als zijnde papieren voorschriften. Dat gebeurde voornamelijk omdat de apotheker bewust verkoos om het voorschrift niet digitaal te verwerken of door fouten in de apothekerssoftware waardoor digitaal opvragen niet mogelijk was.

“Het periodiek falen van eHealth-systemen in België maakt dat apothekers genoodzaakt zijn over te schakelen naar het papier. Mogelijke gebruikersfouten van apothekers wanneer ze een voorschrift wensen digitaal af te leveren of mogelijks implementatiefouten in de software zorgen voor ongewenste, soms herhaaldelijke, interacties die een succesvolle aflevering van de medicijnen onmogelijk maakt. Aangezien onze gezondheidszorg alsmaar verder digitaliseert - het verplichte gebruik van het elektronische voorschrift is maar een van de vele voorbeelden van e-health vandaag - maakt het meer dan ooit nodig dat artsen, apothekers, software-ontwikkelaars en overheden samen verder werken aan oplossingen voor deze problemen. Alleen zo kan het systeem succesvol geïmplementeerd worden en kunnen we evolueren naar de ‘apotheek van de toekomst’”, besluit Van Laere.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met:

Sven Van Laere

sven.van.laere@vub.be

+32 (0)476 60 48 49

 

De publicatie in International Journal of Medical Informatics is beschikbaar op https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.104069

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel