VUB neemt deel aan Europees project om Nature-Based Climate Solutions in scholen te versterken

VUB neemt deel aan Europees project om Nature-Based Climate Solutions in scholen te versterken

VUB-wetenschappers onderzoeken de implicaties van Nature-Based Climate Solutions in en rond lagere scholen op het vlak van toegankelijkheid en rechtvaardigheid. De onderzoekers behoren tot het Cosmopolis Centre for Urban Research en de Cartography and GIS (CGIS)-groep. Zij doen dit in het kader van het Europese project COOLSCHOOLS.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds merkbaarder en steeds alarmerender. Niet alleen in de mediterrane regio's, maar ook in Noord-Europese steden, zoals Brussel en Rotterdam. Dit heeft geleid tot een toename van risico's die voortvloeien uit fenomenen als hittegolven, overstromingen en stijgende temperaturen in steden.

Het Europese COOLSCHOOLS-project is opgestart om mogelijke strategieën te ontwerpen en te beoordelen om de klimaatverandering te bestrijden. Bovendien moet het leiden tot verbetering van de levenskwaliteit van stadsbewoners en van kinderen in het bijzonder. Het driejarige project (2022-2025) onderzoekt het potentieel van Nature Based Solutions (NBS) in Europese schoolomgevingen in Barcelona, Brussel, Parijs en Rotterdam.

Het project is gericht op het begrijpen van deze op de natuur gebaseerde interventies voor het aansturen van sociaalecologische veranderingen om stedelijke duurzaamheid, klimaatbestendigheid, sociale rechtvaardigheid en kwaliteitsonderwijs te verkrijgen. De schoolgemeenschap moet hierbij tot een drijvende kracht worden gemaakt voor de stedelijke transformatie.

NBS maken optimaal gebruik van de voordelen die ecosystemen bieden om verschillende problemen aan te pakken waarmee we momenteel in steden worden geconfronteerd, waaronder klimaatverandering of het verbroken contact met de natuur. Zij streven bijvoorbeeld naar meer groene en schaduwrijke gebieden, het gebruik van duurzamere en milieuvriendelijkere materialen of een betere toegang tot water.

De onderzoekers gaan de combinatie van al deze ingrepen bestuderen vanuit een multidisciplinaire benadering. Daarbij zullen zij rekening houden met de effecten en het potentieel om veranderingen te bewerkstelligen in landgebruik, biodiversiteit, menselijke gezondheid, veiligheid, gelijkheid, onderwijs en governance.

De studie wordt gecoördineerd door de Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Spanje, in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Als plaatsvervangend coördinator zal Francesc Baró (VUB) - professor aan het Departement Geografie - de UOC bijstaan in verscheidene coördinatie- en voortgangsbewakingstaken. Francesc Baró leidt het onderzoek naar de implementatie van NBS in schoolomgevingen, met een focus op Brussel. Hij doet dat samen met promovenda Elsa Gallez en andere onderzoekers van Cosmopolis Centre for Urban Research en de Cartography and GIS (CGIS).

De VUB zal Leefmilieu Brussel - de gewestelijke administratieve dienst belast met milieu en energiebeheer - ook ondersteunen bij de coördinatie van de verschillende projecttaken in het Stedelijk Leeflab (ULL) van Brussel. Deze proeftuin bestaat uit ten minste twintig scholen die onlangs zijn geselecteerd in het kader van een nieuw project met de naam "Opération Ré-création" (onder leiding van Leefmilieu Brussel) en die financiering en ondersteuning zullen krijgen om ambitieuze, op de natuur gebaseerde klimaatinterventies op hun schoolplein uit te voeren.

Naast UOC, VUB en Leefmilieu Brussel zijn veertien andere partners betrokken bij dit project, waaronder de stadsbesturen van Parijs, Barcelona en Rotterdam, universiteiten, onderzoekscentra, sociale verenigingen en coöperatieven, en internationale organisaties.

COOLSCHOOLS heeft meer dan 1,5 miljoen euro financiering ontvangen uit de Europese JPI Urban Transformation Capacities (JPI Urban Europe) oproep, waaraan het Belgische financieringsagentschap Innoviris deelneemt.

 

Meer info

Francesc Baró (VUB) - professor aan het Departement Geografie, [email protected], 02-629 33 07

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel