VUB-Luc Bucquoye Fonds bekroont Pjeroo Roobjee als eerste laureaat van gloednieuwe literatuurprijs

VUB-Luc Bucquoye Fonds bekroont Pjeroo Roobjee als eerste laureaat van gloednieuwe literatuurprijs

Schenker Luc Bucquoye koos voor de Vrije Universiteit Brussel na snelle ‘klik’

De Vlaams schrijver en kunstenaar Pjeroo Roobjee, pseudoniem van Dirk De Vilder, mag zich de eerste winnaar van de nieuwe jaarlijkse VUB-literatuurprijs, de Luc Bucquoye-prijs, noemen. De auteur ontvangt de beloning van € 5000 als erkenning voor zijn Nederlandstalig werk dat getuigt van redelijke eigenzinnigheid, onder andere door vrijheid van denken, engagement, tegendraadsheid en het stimuleren van emotie en intellect. In de aanloop naar de officiële uitreiking van de prijs in de zomer van 2019, wordt Roobjee in een aantal lessen van de VUB ontvangen. Het fonds Luc Bucquoye  is een initiatief van VUB Foundation.

Een schrijver zal de volgende jaren bekroond worden met de Luc Bucquoye-prijs tijdens een publiek evenement dat volledig draait rond zijn of haar werk, zoals een lezing of een debat. Bij het aanvaarden van de prijs engageren de laureaten zich voor een drietal activiteiten met studenten van de Vrije Universiteit Brussel, volledig volgens de geest van hun oeuvre. “De prijsorganisatie, het VUB-Luc Bucquoye Fonds, wil met de aanwezigheid van de auteurs in de lessen en de discussies over hun werk, onderzoek stimuleren in verschillende academische disciplines”, legt prof. Wim Vandenbussche, promotor van het Fonds, uit.

 

Organisatie van de prijs

Licentiaat Germaanse filologie Luc Bucquoye schenkt de Vrije Universiteit Brussel de middelen om de nieuwe literatuurprijs te financieren binnen het kader van het naar hem genoemde nieuwe VUB-Luc Bucquoye Fonds. “Het is belangrijk dat er voor de Nederlandstalige literatuur meer middelen zijn. In de wetenschapswereld zien we een dominantie van de hardere wetenschappen. Het is zeker niet ongepast dat humane wetenschappen hen helpen bij hun bezetting van het maatschappelijk veld. Bezinning en nieuwsgierigheid bieden nieuwe perspectieven voor onderzoek binnen verschillende disciplines en kunnen verbetering brengen”, aldus Bucquoye. De schenker koos na gesprekken met meerdere instellingen uiteindelijk voor de VUB: “Ik voelde heel snel een klik”, vertelt Bucquoye, “mijn intenties werden meteen begrepen”.

 

Letteren en Wijsbegeerte

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte huisvest de prijs, aangezien het om een bekroning voor Nederlandstalige literatuur gaat. Ook de jaarlijks veranderende jury bestaat uit leden van deze faculteit. Dit jaar zijn dat professoren van de VUB, namelijk professor em. filosofie Jean-Paul Van Bendegem, professor Nederlandse letterkunde Hans Vandevoorde, professor Nederlandse taalkunde Wim Vandenbussche en de oprichter Luc Bucquoye.

 

VUB Foundation

De VUB Foundation maakt het mogelijk om een fonds op te richten met een ideële doelstelling, zoals eerder gebeurd is met het Yamina Krossa, Paul De Knop en ook AVN Fonds. Zij stellen aan geïnteresseerden voor om een fonds op hun naam op te richten, wanneer blijkt dat zij een bepaald initiatief willen nemen en dat ze bereid zijn daarin te investeren.

De VUB Foundation werft filantropische middelen via giften, sponsoring en legaten.  Hiermee vult de VUB haar middelen uit contractonderzoek aan. “Deze geldstromen uit de profit en non-profit sectoren volstaan  niet om optimaal op de academische en maatschappelijke uitdagingen in te gaan. Daarom zet de VUB sinds 2013 met de VUB Foundation in op de werving van extra fondsen. Op die manier creëert deze dienst continue mogelijkheden om VUB-projecten te kunnen steunen”, besluit Vandenbussche. 

 

Contactpersonen:

Prof. Dr. Wim Vandenbussche

Promotor en beheerder VUB-Luc Bucquoye Fonds
Tel.: +32 2 629 26 59

GSM: +32 499 201769
E-mail: wim.vandenbussche@vub.be

 

Isabelle Marneffe

Director Foundation & Fellowship VUB Foundation

Tel:  +32 2 629 15 42

GSM:  +32 477 44 44 94
E-mail: isabelle.marneffe@vub.be

Contacteer ons
Sicco Wittermans Persrelaties, Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans Persrelaties, Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel