VUB lanceert nieuw postgraduaat ‘School of Thinking’

VUB lanceert nieuw postgraduaat ‘School of Thinking’

Opleiding gericht op ontwikkeling betere denkvaardigheden is een primeur voor ons land

Vanaf oktober 2019 start de Vrije Universiteit Brussel met een gloednieuwe Engelstalige opleiding: “School of Thinking”. Dit eenjarige postgraduaat wordt georganiseerd door het Centrum Leo Apostel (CLEA) en wil studenten trainen in verschillende denkmethodes die hen kunnen helpen oplossingen te vinden voor de ingewikkelde problemen  die zich vandaag aandienen. Met de nieuwe opleiding willen de initiatiefnemers ook de VUB-filosofie van vrij denken en vrij onderzoek verder concretiseren.

CLEA werd in 1995 opgericht als transdisciplinair en interfacultair onderzoekcentrum onder impuls van de bekende Belgische filosoof Leo Apostel, naar wie het centrum werd vernoemd. Hij wilde met CLEA de brug slaan tussen de verschillende humane en exact wetenschappelijke disciplines, om aldus de fragmentatie van onze kennis tegen te gaan. Binnen CLEA wordt internationaal hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht over de grenzen van de vakgebieden heen. Naast haar eigen onderzoeksprogramma, begeleidde het centrum ook verschillende studenten bij hun doctoraatsonderzoek in de Interdisciplinary Studies.

Met het postgraduaat “School of Thinking”, voegt het CLEA nu ook een praktische opleiding aan haar activiteiten toe. Via verschillende lessen, workshops en oefeningen, gegeven onder meer door VUB-professoren Francis Heylighen en Jean Paul Van Bendeghem, worden studenten getraind in methodes om beter te leren denken, d.w.z. meer creatief, kritisch, systemisch en collaboratief. Op die manier wil CLEA de studenten de tools geven om beter om te gaan met complexe, actuele problemen in bijvoorbeeld de wetenschap, maatschappij, economie en technologie. De opleiding richt zich in de eerste plaats tot professionals zoals ondernemers, bedrijfsleiders, politici, consultants en coaches die binnen hun functie geconfronteerd worden met ingewikkelde problemen die innovatieve denkprocessen vereisen.

“Door onze opvoeding en opleiding leren we typisch op een welbepaalde manier te denken of ontwikkelen we expertise binnen één specifiek domein. We spreken graag over ‘thinking outside the box’, maar die boxes blijven in ons hoofd bestaan en belemmeren het vrije denken zonder dat we ons daar eigenlijk van bewust zijn. We willen cursisten verschillende denkmethodes bijbrengen die hun vastgeroeste ideeën weer laten botsen en in beweging brengen. Om creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen, moeten we durven de grenzen van denkkaders en vakgebieden te overstijgen, maar tegelijk voldoende kritisch blijven om goede van slechte ideeën te onderscheiden” aldus prof. dr. Francis Heylighen.

 

Meer info op http://schoolofthinking.be
 

Dr. Marta Lenartowicz

marta.lenartowicz@mac.com

Prof. Francis Heylighen
fheyligh@vub.be

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel