VUB-Gender Week: gendergelijkheid effent de weg naar Europees onderzoeksgeld

VUB-Gender Week: gendergelijkheid effent de weg naar Europees onderzoeksgeld

Onderzoekers, academici en wetenschappelijke instellingen die centen willen krijgen uit de grote Europe Horizon-pot moeten sedert de lancering van het fundingprogramma aan een reeks nieuwe voorwaarden voldoen. Zo moet er, naast duurzame doelstellingen, door de Verenigde naties geformuleerd in de Sustainable Development Goals (SDG’s), onder andere een bewezen gender dimensie in de aanvragen voor fondsen worden aangetoond. Horizon Europe is het belangrijkste financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese instellingen. Er is een immense pot middelen te verdelen van 95,5 miljard euro.

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart organiseert RHEA - het Expertisecentrum voor Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit – van de Vrije Universiteit Brussel van 7 tot 12 maart 2022 haar jaarlijkse Genderweek in samenwerking met verschillende partners. Op het programma staat ook een European Liaison Office sessie waar specifiek wordt ingezoomd op die gender dimensie.

Gendergelijkheid is een belangrijk issue in de Europese wetenschappelijke politiek. Uit het SHE Figures rapport uit 2018 van de Europese commissie blijkt dat er, zeker in de academische wereld, nog flink wat werk aan de winkel is op vlak van gendergelijkheid. Hoewel het balans over alle richtingen en disciplines heen redelijk is, zien de cijfers ​ er minder rooskleurig uit als je kijkt naar de harde wetenschappelijke richtingen, met een aandeel vrouwelijke doctoraatstudenten tussen 21 (informatica) en 29% (ingenieurswetenschappen). Iets meer dan 40% van de doctorandi in wetenschappen en ingenieurswetenschappen is een vrouw. De doorstroming van die vrouwen naar het bedrijfsleven strandt op amper 21%, terwijl ze beter vertegenwoordigd zijn bij overheden (42,5%) en in het onderwijs (42,1%). Bovendien, naarmate ze hoger op de academische ladder komen, zijn vrouwen minder vertegenwoordigd (40% graad B en 24% graad A posities op Europees niveau). België presteert zelfs onder de EU gemiddelde met maar 18,6% graad A posities met vrouwelijke wetenschappers.

“Voor de duidelijkheid: de ELO-sessie tijdens de Gender Week aan de VUB focust niet op die gendergelijkheid”, zegt verantwoordelijke Cristina Macovei, die als liaison officer werkt tussen VUB en Europa. “We proberen dieper in te gaan op de inherente gender dimensie van onderzoeksaanvragen en lopende projecten.”

De VUB heeft zich in het kader van het VN-SGD-programma overigens al geëngageerd om de doelstellingen na te streven en heeft dus ook een Gender Equality Plan.

De rest van het VUB-Gender Week-programma was gevuld met interessante sprekers en evenementen over gender en diversiteit in stedelijke ruimte, de rol van vrouwelijke participatie in kunst, in contexten van geweld,…


Meer info en begeleiding: [email protected]

Story image

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel