Genderweek aan de VUB – 7-12 maart 2022

Genderweek aan de VUB – 7-12 maart 2022

Online maar ook in de stad

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart organiseert RHEA - het Expertisecentrum voor Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit – van de Vrije Universiteit Brussel van 7 tot 12 maart 2022 haar jaarlijkse Genderweek in samenwerking met verschillende partners. Deze week is gevuld met interessante sprekers en evenementen over gender en diversiteit in stedelijke ruimte, solidariteit met Palestina, de rol van vrouwelijke participatie in kunst, in contexten van geweld,… Genderongelijkheid binnen de academische wereld is ook een belangrijk onderwerp, met o.a. workshops over hoe impliciete vooroordelen te herkennen en het genderevenwicht te verbeteren tijdens aanwervingsprocessen in de academische wereld, en een bystander workshop voor studenten over ongewenst grensoverschrijdend gedrag.

De Genderweek vindt nog grotendeels online plaats, maar ook deels in de stad met de filmvoorstelling 'Hava, Maryam, Ayesha' in de Bozar, de eerste onafhankelijke Afghaanse film volledig opgenomen in Afghanistan van de Afghaanse regisseur Sahraa Karimi. Verder is er nog het colloquium Building feminist cities in de KVS waarbij wordt gereflecteerd over de inclusieve stad en stedelijke mobiliteit. De Genderweek eindigt met de fototentoonstelling LIJF-elijk ANDERS van fotograaf en cultureel wetenschapper Hilde Braet in het huis van de Mens.

Het volledige programma van de RHEA Genderweek 2022 is te vinden op deze website.

contact:

Susan Dierickx - Coordinator of RHEA

[email protected]

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel