VUB-gemeenschap brengt hulde aan overledenen tijdens jaarlijks Moment Van Troost

VUB-gemeenschap brengt hulde aan overledenen tijdens jaarlijks Moment Van Troost

Als Meelevende Universiteit wil Vrije Universiteit Brussel verlies, rouw en ziekte bespreekbaar maken

Donderdag 17 november – Studenten en personeel van de Vrije Universiteit Brussel verzamelden zich bij valavond rond het Momument van Troost op de campus in Etterbeek. ​ Samen herdachten ze de VUB’ers die heengingen in 2021 en 2022. Met het jaarlijkse herdenkingsmoment en andere initiatieven, wil de VUB lijden en troost een plaats geven in het hart van de VUB-gemeenschap.

Tijdens het Moment van Troost herdenkt de VUB-gemeenschap de mensen van wie ze afscheid moest nemen. De voorbije twee jaren waren dat er 28, onder hen de overleden ererectoren Paul De Knop en Caroline Pauwels, die in augustus overleden aan kanker. Studenten en personeel staan ook stil bij medemensen die ziek zijn, zorgen voor iemand of door een moeilijke periode gaan zodat die zich gesteund en niet geïsoleerd voelen.

De herdenkingsplechtigheid ‘Moment van Troost’ vindt jaarlijks plaats de dag voor St V, de viering waarbij de VUB en Franstalige zusteruniversiteit ULB hun stichter Pierre-Théodore Verhaegen herdenken. Dit jaar is St V voor de eerste keer gespreid over twee dagen, met een eerste deel dat doorgaat op dezelfde avond als het Moment van Troost.

In 2019 ondertekende de VUB, onder het rectorschap van de overleden ererector Caroline Pauwels, een intentieverklaring waarbij ze zich engageert als Meelevende Universiteit. Via allerlei acties wil de universiteit ziekte, verlies en rouw duidelijk erkennen als deel van haar gemeenschap en alle leden uit die gemeenschap betrekken bij de ondersteuning. Het jaarlijkse herdenkingsmoment ‘Moment van Troost’, het ‘Monument van Troost’ en opleidingen voor leidinggevenden en docenten overhoe ze met rouw, verlies of ziekte moeten omgaan wanneer een collega of student daarmee geconfronteerd worden, zijn slechts enkele van de realisaties.

Wensboom als afscheidsritueel

Vanaf dit jaar maakt VUB gebruik van een wensboom, als vast onderdeel van de herdenkingsplechtigheid.

We roepen de namen van onze overledenen af en hangen hun naamkaartjes in onze wensboom. Een ritueel om collectief afscheid te nemen van onze overledenen. Om onze waardering te uiten. Om de leegte op te vullen die ze achterlaten. Het helpt ons ruimte maken voor medeleven en verdriet, voor warmte en verbondenheid op momenten waarop onze community het moeilijk heeft. Want dat is het soort universiteit die wij willen zijn. Een Compassionate University”, verduidelijkt VUB-rector Jan Danckaert.

Na afloop van de herdenkingsplechtigheid haalden de aanwezigen warme herinneringen aan de overledenen op bij een drankje en een hapje.

Meer info

Monument van Troost
Monument van Troost

In november 2019 werd het Monument van Troost voor studenten en personeelsleden ingehuldigd op de VUB-campus in Etterbeek, onder het rectorschap van overleden ererector Caroline Pauwels. Het standbeeld van de hand van kunstenaar Philip Aguirre toont een persoon die iemand toedekt en is gebaseerd op een foto uit een Spaanse krant van een soldaat die een bootvluchtelinge onderstopt met een deken.

Meer info over inhuldiging Monument van Troost en VUB als Meelevende Universiteit >

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel