VUB-eredoctoraat voor Yuval Noah Harari

VUB-eredoctoraat voor Yuval Noah Harari

VUB-rector Caroline Pauwels over Harari: “Essentieel voor de toekomst van onze jongeren en de unversitas”

Naar aanleiding van de uitreiking van het VUB-eredoctoraat aan Yuval Noah Harari op 27 januari a.s. geeft VUB-rector Caroline Pauwels deze week toelichting bij het belang van het werk van Harari voor de universiteit en haar studenten. “ Hij heeft een synthetiserende geest, is interdisciplinair. Daardoor heeft hij de mensen wereldwijd wakker geschud.” Neem voor meer informatie onder embargo of afspraken contact op met VUB-woordvoerder Sicco Wittermans – gsm: 0473 96 41 37 of e-mail: Sicco.Wittermans@vub.beHarari is op uitnodiging van het magazine Newsweek in België.

De wereldberoemde auteur krijgt het eredoctoraat voor zijn jarenlange werk over de geschiedenis en toekomst van de mensheid en zijn kritisch denken over technologische evoluties. Volgens VUB-rector Caroline Pauwels zijn denkers als Harari van fundamenteel belang voor de Universiteit, “want wetenschap begint met vragen, de methode van Socrates. Dat is essentieel voor het onderwijs en daarmee voor de toekomst van onze jongeren.” Dat Harari als historicus zo diepgaand en vanuit zoveel diverse perspectieven over de toekomst nadenkt, maakt hem tot een ideale gids voor de jongste generatie studenten. Het zijn tenslotte de 21-jarigen van vandaag die de 21ste eeuw mee vorm zullen geven. Daarom reikt de VUB-rector het eredoctoraat uit samen met 21 VUB-studenten en draagt het de titel op aan iedereen die vandaag in de 21ste eeuw 21 jaar oud is.

Harari heeft de mensen een bewustzijn gegeven. Hij is bezorgd over het gevaar van de toenemende ongelijkheid als we toelaten dat grote technologische spelers alle aspecten overnemen van ons dagelijkse leven. Enkel goed geïnformeerde en kritische burgers hebben de kracht om beleidsmakers ertoe te bewegen om dergelijke evoluties in de juiste richting te laten gaan. In dat opzicht kunnen de inzichten van Harari bijzonder inspirerend zijn voor onze studenten en relevant zijn voor zowat elke studierichting”, legt Caroline Pauwels uit.

Harari is op 27 januari 2020 op uitnodiging van het magazine Newsweek in België. De Vrije Universiteit Brussel kent hem die dag de titel “Doctor Honoris Causa” toe. Na de uitreiking geeft Harari in de Antwerpse Lotto-Arena een uiteenzetting waarin een aantal belangrijke maatschappelijke onderwerpen aan bod komen:

o De mentale toekomst van de mens onder invloed van artificiële intelligentie.

o De fysieke toekomst van de mens door de opkomende medische revolutie zoals gene-editing.

o De gemeenschappelijke toekomst van de mens.

 

Meer over Yuval Noah Harari

Harari werd in 1976 geboren in Israël en werkt vandaag aan the Hebrew University in Jerusalem. Hij legde zich in zijn onderzoek aanvankelijk toe op de wereldgeschiedenis, met topics als de relatie tussen geschiedenis en biologie of de verschillen tussen de homo sapiens en andere dieren.

Vandaag focust Harari zich echter sterk op de toekomst van de mensheid in de 21ste eeuw en de rol die technologie daarin zal spelen. Harari voorziet namelijk dat technologie en mensen meer en meer zullen versmelten. Hierdoor moet volgens hem ook de huidige invulling van het concept van humanisme - waar de mens wordt beschouwd als een autonoom wezen met een vrije wil - geherdefinieerd worden. Bovendien wijst Harari er op dat technologie mogelijk kan leiden tot groeiende ongelijkheid, omdat welgestelde burgers hiertoe makkelijker toegang zullen krijgen. Deze thema’s kwamen ook al aan bod in zijn bestsellers “Sapiens: A Brief History of Humankind”, “Homo Deus: A Brief History of Tomorrow” en “21 Lessons for the 21st Century” die wereldwijd 19 miljoen keer over de toonbank gingen.

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel