VUB en ULB lanceren memorandum voor Brussel

VUB en ULB lanceren memorandum voor Brussel

Op weg naar een grotere verbondenheid tussen Brussel en haar universiteiten

Vandaag stellen VUB-rector Caroline Pauwels en ULB-rector Yvon Englert de gezamenlijke nota van hun universiteiten over Brussel voor in aanloop naar de volgende federale en gemeenschaps- en gewestverkiezingen. De twee rectoren benadrukken de vele raakvlakken en gebieden van gezamenlijk belang tussen de academische instellingen en het maatschappelijkeen economische weefsel van Brussel. Ze presenteren hun prioriteiten voor Brussel en vragen daarbij om steun van de overheid.

Met bijna 100.000 studenten is Brussel dé studentenhoofdstad van België. Brussel geniet van deze positie die zich vertaalt in innovatie, werkgelegenheid en het versterken van de economie.De universiteiten profiteren op hun beurt van de (inter)nationale zichtbaarheid en uitstraling van Brussel. De ULB en VUB tellen zelf 15.600 werknemers en 45.000 studenten.

‘Deze positie vormt een belangrijke troef om bij te dragen aan de vele maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen van Brussel. Onze onderzoeksgemeenschap reikt oplossingen aan en creëert een hefboomeffect via de doorgezette opleiding van burgers, werknemers en managers van morgen’, zeggen de twee rectoren. ‘De vele projecten die onze universiteiten op deze gebieden uitrollen, vereisen daarom dat alle politieke actoren onze specifieke rol erkennen en de projecten van onze universiteiten ondersteunen.’

Naast de memoranda die ze samen met de andere Belgischeuniversiteiten presenteren, vinden beide rectoren het belangrijk om in hun zoektocht naar politieke steun die actiepunten naar voor te brengen die volgens hen de sociaaleconomische ontwikkeling in Brussel kunnen versterken. Zij zien hierbij vier grote actiedomeinen : onderzoek, onderwijs, duurzaamheid en de ondersteuning van het Brussels gewest. Onder de vele gepresenteerde voorstellen zijn er vier die bijzondere aandacht verdienen.

Oprichting van een expertisecentrum voor AI en een centrum gespecialiseerd in kankerbestrijding in Brussel.
Op vlak van onderzoek benadrukken de rectoren het belang van meer steun, waarbij verdergegaan wordt dan de verdeling van middelen, maar ingezet wordt op internationale betekenis en uitstraling. Hierbij leggen beide rectoren het accent op twee grote onderzoeksprojecten in Brussel, meer bepaald de oprichting van een ​​expertisecentrum op het gebied van kunstmatige intelligentie en een Europees centrum voor kankeronderzoek.

Ontwikkeling van meertalig onderwijs
Op het gebied van onderwijs vragen beide instellingen voor de verdere uitbouw van voortgezette opleidingen en levenslang leren, die cruciaal zijn om  de economische activiteiten en de Brusselse werknemers te ondersteunen. Tegelijk vragen ze bijzondere aandacht voor meertaligheid in het onderwijs en dat zowel in het hoger onderwijs als voor het leerplichtonderwijs. (Onlangs hielden beide rectoren een pleidooi voor de oprichting van een meertalige secundaire school in Brussel)

Oprichting van een universiteitsdistrict
Wat het maatschappelijke aspect betreft, pleit het memorandum voor de oprichting van een universiteitsdistrict zodat coherent nagedacht kan worden over de buurtontwikkeling van de omgeving waar de helft van de Brusselse studenten verblijven.

Wetenschappelijke samenwerking rond duurzaamheid
Duurzaamheid is zonder meer de grote uitdaging voor de komende generatie. De universiteiten vragen de politici om hen te ondersteunen in hun inspanningen om een voorstrekkersrol op te nemen en voorbeeld duurzaamheidsprojecten op te zetten. Tegelijk vragen ze om de onderzoeksgemeenschap te laten meebouwen aan een duurzame transitie in Brussel en hiermee de noodzakelijke ​​verschuiving in maatschappij en gedrag te bewerkstelligen.

“Door de volgende generatie burgers, baanbrekende onderzoekers op meerdere gebieden en een belangrijk deel van de Brusselse werknemers bij elkaar te brengen, kunnen en willen onze universiteiten een sleutelrol spelen in de verdere ontwikkeling van het Brusselse Gewest” concluderen de twee rectoren.
“We hopen dat onze oproepen zullen worden gehoord en dat we samen met overheden en maatschappelijke actoren in Brussel nieuwe uitdagingen kunnen aangaan.”

---------------------------------------------

1 (memoranda van de CREF, FNRS en van de VLIR)

Contacteer ons
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel