VUB en ULB brengen meertaligheid Brussel in kaart

VUB en ULB brengen meertaligheid Brussel in kaart

Brussel heeft potentieel, maar mist centralisering

Eind 2019 maakte het Brussels Studies Institute (BSI) van de VUB en de ULB in opdracht van het Kabinet Gatz een inventaris naar de bestaande meertalige initiatieven in Brussel. Uit die studie blijkt dat Brussel een zeer divers palet aan meertalige initiatieven heeft, maar dat er een grote leemte is rond de centralisering van die informatie. Het BSI pleit er daarom voor om alle Brusselse initiatieven op een duidelijk platform bijeen te brengen. VUB-prof Wim Vandenbussche: “Het potentieel van meertaligheid als cement voor een warme en verbonden samenleving is in Brussel alom aanwezig. Brussel kan dus echt een voorbeeld voor Europa en voor de wereld zijn. Het rapport vormt daarbij een duidelijke indicatie voor het Kabinet Gatz om een succesvol en gecentraliseerd beleid voor de Brusselse meertaligheid te ontwikkelen voor de toekomst.”

De onderzoekers definiëren meertaligheid in Brussel als de combinatie van Nederlands of Frans met een andere taal.

Omdat Brussel een heel breed scala aan initiatieven rond meertaligheid kent, stelden de onderzoekers in het eerste deel van het rapport vier categorieën rond dat thema op: onderwijs en opleiding,  tools en ondersteuning,  informatie over en promotie van meertaligheid en als laatste aanbiedingen, diensten en organisaties die een meertalige dienstverlening hebben (zoals bijvoorbeeld de MIVB). De brede invulling van de categorieën toont aan dat er vandaag een groot draagvlak is voor meertaligheid in Brussel en dat de stad mits wat inspanningen kan uitgroeien tot een echte pionier in Europa. Er is heel wat potentieel.

Toch benadrukken de VUB-onderzoekers in het rapport dat er nog heel wat leemtes rond de meertaligheid in Brussel zijn. In het tweede deel staan daarom concrete aanbevelingen, voornamelijk voor de sectoren onderwijs, gezondheid, sociale bijstand en vrije tijd (cultuur en sport). De onderzoekers adviseren om informatie over geslaagde meertaligheidsinitiatieven op een centrale website te bundelen, taalopleidingen in nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt doelgericht te promoten, en talenkennis nog meer te valoriseren in de beroepsomgeving.

Voor meer informatie:

Wim Vandenbussche

[email protected]

LW
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel