VUB, EhB en scholen willen opleiding leraren beter doen aansluiten op werkveld

Nauwere samenwerking om hoge uitval leraren tegen te gaan

Twee Brusselse lerarenopleidingen (Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel) en 25 scholen sloegen afgelopen schooljaar de handen in elkaar om toekomstige leraren voor te bereiden op de praktijk. Deze diepgaande samenwerking streeft naar een betere aansluiting van de lerarenopleiding op de brede verwachtingen in het werkveld.

Het einde van het schooljaar nadert en een nieuwe generatie toekomstige leraren behaalt het lerarendiploma. Dit is een niet te onderschatten uitdaging. De praktijkschok tussen opleiding en praktijk blijft voor startende leerkrachten immers een realiteit. Maar liefst de helft van de leraren verlaat het onderwijs binnen de eerste vijf jaar. In Brusselse scholen is deze uitval vaak nog groter.

Om in te spelen op de realiteit waarvoor de nieuwe generatie staat, gingen twee Brusselse lerarenopleidingen een nauwere samenwerking aan met het werkveld. Deze samenwerkingen staan in de praktijk bekend als Onderzoekende School?! en Project Authentiek Werkplekleren. “Het is essentieel om toekomstige leraren te laten kennismaken met de reële context waarin zij als jonge leraar zullen terechtkomen”, zegt Frank Noten, directeur van de lerarenopleiding Erasmushogeschool Brussel.

Een team leraren, studenten, lerarenopleiders, onderzoekers en leerlingen gaat met een reële vraag van de school aan de slag. Een brede waaier aan onderwijsnoden komt aan bod: leerlingen begeleiden bij studiekeuze, inzetten op feedback, leraren begeleiden bij hun vaardigheden als coach, abstracte woordenschat aanleren in een vreemde taal, identiteitsontwikkeling stimuleren bij leerlingen… Het is maar een greep uit de tientallen onderzoeksprojecten die het afgelopen jaar werden uitgevoerd in het onderwijs.

Toekomstige leraren krijgen de kans om echt deel uit te maken van een schoolomgeving, leerlingen en het schoolteam. Professor dr. Nadine Engels, voorzitter van de lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel benadrukt het als volgt: “De leraren van de toekomst zijn teamspelers die samen met collega’s werken aan kwaliteitsverbetering en eigen professionalisering. Zij doen dat bovendien liefst in samenwerking met zoveel mogelijk betrokken partners: zowel ouders, externe deskundigen en hulpverleners en vooral leerlingen zelf.”

Het team zoekt naar wetenschappelijk gefundeerde antwoorden en voert gericht onderzoek met het oog op het versterken van leerproces van leerlingen. De samenwerkingsverbanden laten toe om de leervragen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. “Door mijn deelname werd ik geconfronteerd met praktische vraagstukken uit het onderwijs en leerden we constructief oplossingen te bedenken in teamverband. De deelname van vier leerlingen in ons onderzoeksteam, maakte onze samenwerking tot een uniek pilootproject en is in dit opzicht een voorbeeld voor elke school”, aldus een student uit de lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. “Doorheen het proces merkten we dat het samenwerken in team plots openingen creëert om klasdeuren te openen en werk te maken van vragen die misschien al jaren op een goed antwoord wachten.”, aldus Vicky Willegems onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. De resultaten zijn dan ook veelbelovend.

Op woensdag 20 juni vertellen scholen en lerarenopleidingen met heel veel trots hun verhalen in het hartje van Brussel. Onder het motto Explore.Together wandelen leraren, studenten, partnerorganisaties en onderzoekers door de Brusselse binnenstad om van elkaar te leren. Een student-leraar van de Erasmushogeschool Brussel  vat het als volgt samen: “Een unieke kans om te proeven van de wind van verandering die door het onderwijs waait.”

---

UITNODIGING VOOR DE PERS

Op woensdag 20 juni 2018 vindt het ontmoetingsmoment #Explore.Together plaats in het hartje van Brussel. Twee  Brusselse lerarenopleidingen (Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel) presenteren de resultaten van hun samenwerkingsprojecten met scholen voor.

De voorzitter van de lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, Prof. dr. Nadine Engels en de directeur van de lerarenopleiding Erasmushogeschool Brussel, dhr. Frank Noten zullen uiteraard aanwezig zijn tijdens deze dag. Ook betrokken studenten, leraren, directies en partnerorganisaties kunnen aangesproken worden om getuigenissen te vergaren.

Programma:

09:00             Ontvangst

10:00             Verwelkoming

10:30             Stadwandeling voormiddag

12:30             Broodjeslunch en netwerkmoment

13:30             Stadwandeling namiddag

15:30             Keynote: Actief burgerschap op school

16:30             Uitreiking Awards en aansluitende receptie

Datum: Explore.Together: woensdag 20 juni van 10u tot 18u

Locatie: RITCS café, Dansaertstraat 70, 1000 Brussel

Wij hopen u daar te kunnen verwelkomen.

Meer informatie vindt u hier.

Contacteer ons
Geert Goessaert Persmedewerker VUB, Vrije Universiteit Brussel
Vicky Willegems Lerarenopleiding VUB, Vrije Universiteit Brussel
Geert Goessaert Persmedewerker VUB, Vrije Universiteit Brussel
Vicky Willegems Lerarenopleiding VUB, Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel