VUB dankt 4.500 medewerkers en familie voor hun engagement met grootste personeelsfeest ooit

VUB dankt 4.500 medewerkers en familie voor hun engagement met grootste personeelsfeest ooit

Grootste Nederlandstalige private werkgever in Brussel houdt familiedag

Maar liefst 4.500 VUB-ers blazen vandaag verzamelen in Pairi Daiza. De personeelsleden van de VUB, UZ Brussel, oud-personeelsleden, alumni en hun familie vieren zo uitgesteld de 50ste verjaardag van de universiteit. “Maar bovenal is deze dag een blijk van dank voor de warmte en het engagement die de VUB-gemeenschap uitstraalde tijdens de koude COVID-19-maanden en de offers die zij en hun familie en naasten hiervoor brachten”, klinkt het bij VUB-personeelsdirecteur Raf Devos.

Tijdens de coronaperiode overtrof de VUB zichzelf. Er was de ongekende inzet van het voltallige medisch- en zorgpersoneel van UZ Brussel, de betrokkenheid van het academische en administratief personeel om tijdens de lockdown de lessen digitaal voort te zetten. VUB-onderzoekers uit zeer diverse faculteiten droegen hun steentje bij met onderzoek en wetenschappelijk werk in de strijd tegen corona. Bekommerd om het welzijn van de studenten organiseerde de VUB verder tijdens de laatste lockdown een grootse belactie, waarbij masterstudenten psychologie hun medestudenten opbelden om te peilen naar hun mentale noden en hulp te bieden waar nodig. Daarnaast zette de universiteit ook een grote welzijnsenquête en een digitaal buddytraject op poten en hield het zo vinger aan de pols van het studentenwelzijn.

Voor al deze inspanningen wil de VUB haar gemeenschap van medewerkers en hun families als warme werkgever bedanken en vieren met een groots opgezet personeelsfeest in Pairi Daiza.

Het academiejaar 2021-2022 staat in het teken van REthink, REuse, REjoice. De wereld opnieuw her-denken om ze beter te maken, samen te zorgen voor een duurzame toekomst, maar ook: opnieuw uitgelaten zijn omdat we terug bij elkaar kunnen komen zonder te veel beperkingen. Dat moment van vreugde beleven we vandaag.  Hiermee pikken we ook de draad weer op met de voor covid geplande feestelijkheden rond het 50-jarig bestaan van de VUB, die door de pandemie niet konden plaatsvinden. Na de academische opening zijn we vandaag opnieuw samen en kijken we al uit naar uitreiking van de eredoctoraten en de Sint-Verhaegen viering, aldus VUB-rector Caroline Pauwels.

VUB-personeelsdirecteur, Raf Devos, spreekt alvast van een topopkomst en uniek moment: “De VUB is de grootste Nederlandstalige private werkgever in Brussel. En dat tonen we vandaag met bijna 5.000 deelnemers aan dit grootste personeelsfeest sinds het ontstaan van de universiteit. Het doet deugd om met heel onze VUB-gemeenschap deze ‘warme’ dag te beleven zonder zorgen of drukte.”

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel