VUB coördineert Europees uitwisselingsprogramma Stars4Media

VUB coördineert Europees uitwisselingsprogramma Stars4Media

Jonge mediaprofessionals moeten innovatie in Europese mediasector stimuleren

De mediasector maakt moeilijke tijden door. De Europese Unie wil de sector steunen en start daarom het project Stars4Media, een uitwisselingsproject van jonge mediaprofessionals rond media-innovatie-initiatieven. Het VUB onderzoekscentrum imec-SMIT, een van Europa’s toonaangevende onderzoeksgroepen in media, innovatie en technologie, is samen met initiatiefnemer Fondation EURACTIV coördinator van het project. “Dit pilootproject kan het begin zijn van een jarenlang engagement, met de VUB en Fondation EURACTIV als centrale spil van een Europees uitwisselingsplatform voor jonge mediaprofessionals,” zegt prof. Luciano Morganti, promotor van het project.

Met Stars4Media zullen ongeveer 100 jonge mediaprofessionals met 2-10 jaar media-ervaring gedurende 12 maanden kunnen samenwerken rond gezamenlijke innovatieve initiatieven. De professionals zijn afkomstig van verschillende mediakanalen (journalisten, grafisch ontwerpers, ontwikkelaars en managers voor sociale media, producten, marketing,....). De bedoeling is om de functionele silo's te doorbreken zodat innovatieve ideeën sneller van de grond komen.

Jonge mediaprofessionals kunnen tot en met 20 januari 2020 solliciteren voor het project en ideeën aandragen in één van de vier volgende thema’s: constructieve journalistiek, fact-checken, data-journalistiek en kunstmatige intelligentie/taaltechnologieën. Na de voorselectiefase volgt er van 3 tot 6 maart 2020 een matchmaking event "Europe's media lab" in Brussel.

Prof. Luciano Morganti omschrijft het Stars4Media project als volgt: “Het is een soort Erasmus uitwisselingsprogramma voor mediaprofessionals, maar wil veel meer realiseren dan een korte uitwisseling. Het wil innovatie tussen Europese mediabedrijven stimuleren. Het allerbelangrijkste is dat de bedrijven een specifiek probleem voor hun media identificeren en dan samen oplossen. In de eerste call vragen we dat de bedrijven samen aan de slag gaan rond twee centrale thema’s:  vertrouwen in de media en gebruik van data in de media.”

Het initiatief versterkt ook de Brusselse Mediahub, een initiatief van de Vlaamse regering en de VUB, dat de samenwerking tussen de Vlaamse media-industrie en wetenschappers wil ondersteunen. De Mediahub wordt gecoördineerd door Olivier Braet van het VUB onderzoekscentrum imec-SMIT. Hij zal actief betrokken zijn bij de inhoudelijke selectie van de Stars4Media kandidaten.

Het Stars4Media project wordt vanuit de VUB gecoördineerd door Media Innovation Project Manager Catalina Dumbraveanu: “Ik waak erover dat de procedure voor het inschrijven en ontvangen van de EU-steun voor verplaatsing en verblijf zo licht mogelijk blijft. De Europese mediabedrijven moeten ervaren dat het een vlotte, aangename en leerrijke manier is om samen te werken aan concrete oplossingen.”

Contact:

Olivier Braet, Senior Researcher imec-SMIT – Studies on Media, Innovation, and Technology

olivier.braet@vub.be - https://smit.vub.ac.be/

 

Catalina Dumbraveanu - Stars4Media Project Manager – catalina.dumbraveanu@vub.be

www.stars4media.eu

 

Valentin Dupouey - Bestuurder - Fondation EURACTIV – valentin.dupouey@euractiv.com

https://fondationeuractiv.eu

 

Over het Consortium:

  • Fondation EURACTIV is de initiatiefnemer van het Stars4Media project. Fondation EURACTIV is een denktank gewijd aan de bevordering van een gezonde mediagemeenschap in Europa.
  • VUB's SMIT is de consortiumleider. SMIT staat voor Studies in Media, Innovatie en Technologie en is een onderzoeksgroep die deel uitmaakt van de Vrije Universiteit Brussel en IMEC.
  • De European Federation of Journalists (EFJ) is de grootste organisatie van journalisten in Europa en vertegenwoordigt meer dan 320.000 journalisten in 72 journalistenorganisaties in 45 landen.
  • WAN-IFRA, is de wereldwijde organisatie van de wereldpers. Het is een wereldwijd netwerk van 3.000 nieuwsuitgeverijen en technologie-ondernemers, 60 aangesloten uitgeversverenigingen die 18.000 publicaties in 120 landen vertegenwoordigen.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel