VUB-Conferentie over tools voor een betere integratie van vluchtelingen aan universiteiten

VUB-Conferentie over tools voor een betere integratie van vluchtelingen aan universiteiten

Toespraak Goodwill Ambassador UNHCR Maya Ghazal

Dinsdag 5 en woensdag 6 april organiseert de Vrije Universiteit Brussel een online conferentie om de resultaten van het UNISTAR (University Staff for Refugees) project voor te stellen. Het project heeft tot doel het ontwikkelen van hulpmiddelen en informatiesets waarmee medewerkers van het hoger onderwijs aan de slag kunnen bij de verwelkoming en werking met vluchtelingstudenten. De openingstoespraak wordt gehouden door Goodwill Ambassador van de UNHCR en Syrische vluchteling  Maya Ghazal. Vicerector Romain Meeusen: “UNISTAR is een blended learning-programma waarvoor modules zijn opgesteld als houvast voor medewerkers die omgaan met  vluchtelingen. Met deze conferentie sluiten we dit project af.  De modules om professoren en medewerkers te ondersteunen zijn ontworpen en getest en kunnen nu breed worden aangeboden.”

De conferentie is het sluitstuk van het UNISTAR-project,University Staff for Refugees. Daarin werd een programma voorgesteld waarmee hogere onderwijs instellingen een veilige en inclusieve omgeving kunnen creëren voor erkende vluchtelingen en studenten met een migratie-achtergrond. UNISTARbiedt modules aan voor universiteitsmedewerkers om studenten die gevlucht zijn beter te ondersteunen bij de ontvangst en het onderwijs. Vier modules warden ontwikkeld: Becoming a Refugee, Refugees on Campus, Well-being on Campus, en Inclusive Teaching and Diversity. UNISTAR is een EU-gefinancierd International Strategic Partnership project. Het International Relations and Mobility Office van de VUB heeft het UNISTAR-project gecoördineerd, in samenwerking met vier Europese universiteiten (Vilnius, Alcala, de Hogeschool Utrecht en de Alice Salomon Hochschule), het UNHCR en een Europees universitair netwerk (European University Foundation).

Het doel van het evenement is om het UNISTAR-project en de resultaten ervan te presenteren, de definitieve versie van de cursus lanceren, de cursusmodules voorstellen en een platform bieden om te reflecteren over de onderwerpen die in de cursus aan bod komen. De conferentie zorgt er ook voor dat de deelnemers inzicht krijgen in de modules van de cursus tijdens de workshops die worden georganiseerd. Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne nemen meer personeel en academici deel aan de conferentie. Het is de bedoeling dat de online cursus een duurzaam karakter krijgt en in de toekomst in meerdere talen beschikbaar komt.

Maha Ghazal

Maya Ghazal is een Syrische vluchtelinge en werd in 2021 benoemd tot Goodwill Ambassadeur voor UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. Haar verhaal staat op de website van de UNHCR. In 2015 ontvluchtte Maya Ghazal Damascus en begon op 16-jarige leeftijd een nieuw leven in het Verenigd Koninkrijk in het kader van een gezinsherenigingsprogramma.  Ze leerde zichzelf Engels en wist haar onderbroken studies te hervatten. Door een combinatie van hard werken en vastberadenheid studeert ze nu voor een graad in luchtvaarttechniek en pilotstudies aan de universiteit in Londen. Op 21-jarige leeftijd vervulde Maya haar droom om de eerste vrouwelijke Syrische vluchtelingpiloot te worden en nu heeft ze haar zinnen gezet op het behalen van een privévliegbrevet om commercieel piloot te worden. Door haar eigen inspirerende verhaal te delen pleit Maya voor inclusie van vluchtelingen, toegang tot onderwijs en kansen op werk.

Student Refugee Programma en INCampus programma

De VUB zet reeds verschillende jaren in op het integreren van vluchtelingstudenten in het reguliere onderwijs. Als reactie op de migratiestroom in België, die in 2015 een piek bereikte, heeft de VUB het Welcome Student Refugee-programma opgezet voor studenten die hun academische studies willen voortzetten of aanvatten. Het programma geeft de nodige begeleiding bij de diverse processen van studiekeuze en administratieve processen.

Het InCampus Programma is een voorbereidend programma van één academiejaar voor vluchtelingstudenten die over de nodige discipline-gebonden kennis beschikken maar nog extra begeleiding nodig hebben met Nederlandse of Engelse taalvaardigheid, kennis over  het onderwijssysteem, culturele oriëntatie en informatie over VUB-diensten die ter hunner beschikking zijn.  

 

Meer informatie: Support to refugees, at-risk students and academics | Vrije Universiteit Brussel (vub.be): https://www.vub.be/en/welcome-student-refugees-programme#home

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel