Vrijzinnig humanisme in roerige tijden

Vrijzinnig humanisme in roerige tijden

Naar aanleiding van Wereldhumanismedag op 21 juni, bespreekt VUB-historicus Niels De Nutte in een interview de rol van vrijzinnig humanisme in hedendaagse uitdagende tijden. De Nutte onderzoekt de geschiedenis van euthanasie in België en biedt in het interview waardevolle inzichten in hoe vrijzinnig humanisme een baken van rationaliteit en compassie kan bieden in een wereld die steeds complexer en onzekerder wordt.

De Nutte bespreekt de historische wortels en de evolutie van het vrijzinnig humanisme. Hij legt uit hoe deze filosofische stroming, met haar nadruk op rede, wetenschap en ethiek, niet alleen een tegenwicht biedt tegen dogmatische en irrationele tendensen, maar ook een positieve kracht kan zijn in het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en individuele vrijheid.

"Vrijzinnig humanisme biedt een kader waarin de menselijke waardigheid en autonomie centraal staan," aldus De Nutte. "In een tijdperk waarin populisme en desinformatie toenemen, blijft het essentieel dat we ons inzetten voor kritisch denken en menselijke solidariteit."

In de huidige samenleving, waarin sociale en politieke spanningen vaak de boventoon voeren blijft vrijzinnig humanisme dus zeker relevant. De Nutte onderstreept het belang van een open dialoog en educatie om de kernwaarden van het humanisme te behouden en te versterken.

Lees het volledige interview op https://www.vub.be/nl/nieuws/historicus-niels-de-nutte-over-vrijzinnig-humanisme-in-roerige-tijden


Contact:

Niels De Nutte: niels.de.nutte@vub.be telefoonnr. verkrijgbaar op vraag bij de redactie

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

 

 

LW
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel