Vrije Universiteit Brussel partner van Para Football

Vrije Universiteit Brussel partner van Para Football

Onderzoek en ondersteuning voor voetballers met een beperking

De Vrije Universiteit Brussel wordt academische partner van Para Football, een internationale organisatie die zich inzet voor voetballers met een beperking. Dat kan gaan van voetballers die blind zijn, of doof, of die een been missen, tot voetballers die een mentale handicap hebben. De VUB wil deze mensen op alle niveaus van het spel ondersteunen door middel van wetenschappelijk onderzoek. De Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie hebben daartoe een overeenkomst getekend.

Decaan van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie Prof. Dr. Evert Zinzen: "De VUB streeft ernaar een inclusieve universiteit te zijn en ondersteunt alle initiatieven om dat te bereiken. Samenwerkingsverbanden als deze zullen dan ook zorgen voor meer bewustwording en op lange termijn voor wederzijdse versterking. We kijken ernaar uit om inzichten te delen, para-atleten naar topprestaties te begeleiden of mogelijkheden te openen voor sport-voor-iedereen initiatieven. Voetbal, de nummer één sport in België, zal de ideale context bieden om van onze faculteit een inclusieve sportfaculteit te maken!"

Door samen te werken, zullen VUB en Para Football verder onderzoek ontwikkelen om ervoor te zorgen dat voetbal een plaats is waar iedereen zich begrepen voelt, waar alle spelers ertoe doen en waar ze op gelijke voet met anderen voetbal kunnen spelen. De VUB zet zich in om haar studenten kansen te bieden en research partnerships aan te gaan in lijn met hun respectieve missies en doelstellingen. De VUB zal samenwerken met Para Football om de groei van voetbal voor personen met een handicap te faciliteren. Al meer dan 180 jaar bouwt de VUB mee aan een betere samenleving als innovatieve, vrij onderzoekende en kritisch denkende universiteit.

 

Prof. Dr. Veerle De Bosscher (VUB Sportbeleid & Management)

“We hebben binnen de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie een traditie opgebouwd in onderzoek naar para-sportbeleid en de ontwikkeling van trajecten voor Paralympische atleten. Hoewel parasport groeit, is onderzoek op dit gebied nog steeds schaars en in veel landen worden investeringen in Paralympische sporten nog steeds onderschat.”

Para Football is een nieuwe wereldwijde stichting die samenwerkt met de belangrijkste stakeholders om inclusieve mogelijkheden in het voetbal te ontwikkelen voor personen met een handicap, en die nationale voetbalbonden ondersteunt om programma's voor paravoetbal op te zetten. Para Football verenigt de internationale bonden die de verschillende soorten voetbal besturen en streeft ernaar dat 'iedereen' deel uitmaakt van het voetbal en dat mensen met een handicap de mogelijkheid krijgen om te kiezen hoe ze willen spelen en omgaan met de voetbalsport. Het is onze missie om 'ervoor te zorgen dat mensen met een handicap op gelijke voet met anderen aan voetbal kunnen deelnemen'.

 

Freddy Farhat (Para Football Business Development Manager)

"Bij Para Football merkten we dat er heel weinig onderzoek is op het gebied van para-sporten en in het bijzonder voetbal. Als alumnus van de VUB is er geen betere universiteit om mee samen te werken en onderzoek te doen dat de ontwikkeling van zowel studenten als para-voetballers ten goede komt, samen met het verzekeren van een inclusieve toekomst voor para-voetbal in België en de wereld. Het engagement van de VUB voor een betere toekomst maakt me trots en het is dan ook een hele eer om deel uit te maken van het alumninetwerk".

 

Sam Turner (Medeoprichter van Para Football)

"Para Football is meer dan alleen een wereldwijde stichting. We zijn een netwerk van vooruitstrevende en samenwerkende organisaties die de echte verandering in het voetbal stimuleren om het meer inclusief en toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Samenwerkingsverbanden zoals deze zorgen voor deskundige partners zoals de VUB en voor een toevloed van frisse geesten om het spel te ontwikkelen voor de toekomst. Met de VUB als partner zijn wij dan ook verheugd om samen te kunnen werken."

 

Jos Verschueren (VUB Sports & Esports Management)

“Aan onze VUB geldt ‘De wereld heeft je nodig’. Maar ook… ‘De wereld van de sport heeft je nodig’. Deze VUB-kijk op de wereld nu doortrekken naar de sportwereld in het algemeen en naar de wereld van Para Football in het bijzonder geeft extra energie om via sport onze universiteit in een redelijk eigenzinnig daglicht te zetten. Kudos VUB & Para Football”.

 

Recente wetenschappelijke publicaties gerelateerd aan Para Football

  1. Patatas, J., De Rycke, J., Kons R.L., De Bosscher, V. (2021) It's a Long Way to the Top: Determinants of Developmental Pathways in Paralympic Sport. Adapted Physical Activity Quarterly, https://doi.org/10.1123/apaq.2020-0147
  2. Patatas, J., De Bosscher, V, Derom, I., Winckler, C. (2020). Stakeholders perceptions of athletic career pathways in paralmpic sport: from participation to excellence. Sport in Society, published online
    https://doi.org/10.1080/17430437.2020.1789104.
  3. Patatas, J. M., De Bosscher, V, Derom, I., & De Rycke, J. (2020). Managing parasport: An investigation of sport policy factors and stakeholders influencing para-athletes’ career pathways. Sport Management Review, 23, 937–951; doi:
    https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.12.004. 
  4. Martins Patatas, J., De Bosscher, V, De Cocq, S., Jacobs, S. D. & Legg, D. (2019). Towards a System Theoretical Understanding of the Parasport Context. Special issue, The Uniqueness of the Sport Context, Journal of Global Sport Management, 6, Issue 1: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24704067.2019.1604078 -87-110 
  5. Patatas, J., De Bosscher, V, Legg, D. (2018) Understanding parasport: an analysis of the differences between able-bodied and parasport from a sport policy perspective. International Journal of Sport Policy and Politics, 10 (2), 235-254, doi:10.1080/19406940.2017.1359649. Ranking: 28/44 (Hospitality, Leisure, Sport & Tourism). 

 

Meer info

Jos Verschueren, E-mail:  [email protected]

Verdere contactgegevens via persrelaties VUB

 

LK
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel