Volgens VUB-onderzoek zijn Rode Duivels voor 2 op 3 Belgen rolmodellen

Volgens VUB-onderzoek zijn Rode Duivels voor 2 op 3 Belgen rolmodellen

Dries Mertens meest populair bij vrouwen, Kevin Debruyne en Eden Hazard bij mannen

Naar aanleiding van de (sociale) media storm over de niet-selectie van Radja Naingloan voor het WK voetbal peilde de onderzoeksgroep Sport & Society van de VUB naar de mening van de Belg over de voorbeeldfunctie van de Rode Duivels. 2 op 3 Belgen beschouwt de spelers van onze nationale ploeg als rolmodel voor jongeren en denkt dat ze vanuit deze positie jongeren kunnen stimuleren om te sporten. Een meerderheid is ook overtuigd dat spelers met een migratie achtergrond een positieve invloed kunnen hebben op allochtone jongeren.  Vooral Rode Duivels die ‘het goede voorbeeld’ geven zijn zeer populair. Dries Mertens is de nummer 1 bij de vrouwen en Kevin Debruyne en Eden Hazard scoren het best bij de mannen. Dit onderzoek bevestigt de belangrijke invloed van topsporters op jongeren. (*)

*Grafieken met de resultaten van het onderzoek vindt u in de pdf versie onderaan het persbericht

Als oorzaak van de niet-selectie van Radja Nainggolan voor het WK voetbal wordt vaak naar zijn levensstijl verwezen. Om het debat en de (sociale) media storm, gaande van verontwaardiging tot fanatieke steunbetuigingen, te nuanceren en te voeden verzamelde de onderzoeksgroep Sport & Society van de VUB in maart dit jaar opinies omtrent de rolmodelfunctie van de Rode Duivels bij 1200 Belgen. 

De Rode Duivels geven het goede voorbeeld

Het merendeel van de bevolking (72%) vindt dat de Rode Duivels positief bijdragen tot het internationaal imago van ons land. Daarbij zijn de meesten (79%) ervan overtuigd dat de voetballers een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor de huidige generatie talentvolle jongeren. Daarnaast lijken velen ervan overtuigd dat onze nationale voetballers inactieve jongeren kunnen inspireren om te beginnen sporten (73%). Verschillende huidige Rode Duivels hebben een migratie achtergrond, wat maakt dat ze volgens vele Belgen (76%) ook een positieve stimulans kunnen zijn voor de huidige generatie jongeren met migratie achtergrond. Opvallend is ook dat bijna twee op drie Belgen akkoord is met de stelling dat de Rode Duivels rolmodellen zijn voor onze jongeren.

Staat de bevolking massaal achter onze Rode Duivels?

Markant is dat exact de helft van de bevolking - en dus lang niet iedereen - fan is van de Rode Duivels . Dat staat in schril contrast met het antwoord op de stelling: ”Het zou fantastisch zijn mochten De Rode Duivels het wereldkampioenschap voetbal winnen”, want daar is 82% mee eens. Het lijkt er dus op dat een deel van de bevolking wel supportert voor de Rode Duivels, en hen alle succes toewenst, maar dat ze zichzelf niet als een uitgesproken fan beschouwen.

Wie is het meest populair?

De respondenten die aangaven fan te zijn, werden gevraagd om een top 3 op te stellen van hun favoriete Rode Duivel. Dries Mertens (27%), Kevin De Bruyne (25%) en Eden Hazard (18%) werden het vaakst aangeduid als favoriet. Opvallend is dat zeer vaak dezelfde spelers werden gekozen en dan vooral de hoge score voor Mertens bij de vrouwen en De Bruyne en Hazard bij de mannen.

Een Rode Duivel als rolmodel?

Mensen zijn vooral fan van een Rode Duivel waarvan ze aanvoelen dan hij een rolmodelfunctie heeft en ‘het goede voorbeeld geeft’ (80%) . Er blijkt dus een zeer sterk verband te zijn tussen fan zijn van een atleet en hem te beschouwen als een voorbeeld voor anderen. Zeer opvallend is dat significant minder Belgen aangeven dat hun favoriete Rode Duivel fungeert als een ideaal om zelf over te nemen (29%) en persoonlijk fungeert als een rolmodel (25%). Het lijkt alsof de respondenten aangeven dat onze nationale voetballers goede rolmodellen zijn voor anderen, maar niet voor zichzelf.

Sommige academici en opiniemakers stellen dat atleten niet als rolmodellen moeten worden beschouwd omdat ze bijvoorbeeld een afwijkende levensstijl hebben of geregeld een gebrek aan fair play tentoonspreiden en dus niet het ideaalbeeld zijn voor jongeren. In een recente krantencolumn liet een gerespecteerd sportjournalist het volgende optekenen: “Voetballers. Hebben. Geen. Voorbeeldfunctie. Een voetballer voetbalt.” De resultaten van dit onderzoeken weerleggen deze uitspraak aangezien een overtuigende meerderheid van de bevolking topsporters weldegelijk een rolmodelfunctie toeschrijft. De resultaten bevestigen ook het diepgewortelde geloof dat topsporters impact kunnen hebben op het gedrag van jongeren. De Rode Duivels nemen alvast zelf ook initiatief om vanuit hun rol een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld onlangs nog met de Duivelse+ school campagne om pleegzorg in de kijker te zetten.

Contacteer ons
Jens De Rycke Sport and Society Onderzoeksgroep VUB
Veerle De Bosscher Sport and Society onderzoeksgroep VUB
Jens De Rycke Sport and Society Onderzoeksgroep VUB
Veerle De Bosscher Sport and Society onderzoeksgroep VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel