Vogelmigratie in gevaar door nieuwe luchthaven in Portugal

Vogelmigratie in gevaar door nieuwe luchthaven in Portugal

VUB-Onderzoek toont aan dat verdwijnen Portugees wetlandgebied ook gevolgen zou hebben voor vogels in België

Een grootschalige studie aan de Vrije Universiteit Brussel waarin verschillende wetlands die trekvogels tijdens hun migratie aandoen worden onderzocht, toont aan dat het Portugese wetland een kritische stopplaats is voor miljoenen trekvogels. De Portugese regering heeft echter plannen om dit beschermd natuurgebied mee om te vormen tot een nieuwe luchthaven in de buurt van Lissabon. “Doordat dit wetland gebruikt wordt door een significante fractie van de populatie van West-Europese trekvogels zou het verdwijnen ervan niet alleen gevolgen hebben voor de natuur in Portugal, maar ook voor typische vogels in België, zoals de grutto en de kluut, die daar jaarlijks passeren of overwinteren,” zegt Lisa Partoens, die dit onderzoek samen met Evelien Deboelpaep binnen hun doctoraten onder begeleiding van Prof. Nico Koedam en Prof. Bram Vanschoenwinkel uitvoert. 

De onderzoekers rangschikten volgens verschillende criteria 700 Europese en Afrikaanse wetlands die langs de belangrijke Oost-Atlantische trekroute liggen. Om het belang van individuele wetlands te bepalen voor deze trekroute, werden modellen toegepast op hoge-resolutie satellietkaarten waarop alle wetlands tussen 42 en 10 graden noorderbreedte werden afgebakend. De connectiviteitsmodellen bepalen hoe goed gebieden met elkaar verbonden zijn: met andere woorden hoe makkelijk of moeilijk het is voor vogels om vanuit wetland A wetland B te bereiken. Wanneer er rekening gehouden wordt met de grootte van het wetland en zijn positie in het netwerk, blijkt dat dit Portugese wetland steeds bij de 15 belangrijkste wetlands hoort. Het Portugese wetland is dus een kritische stopplaats voor de hele Oost-Atlantische trekroute.

De Portugese regering heeft plannen voor een nieuwe luchthaven in de buurt van Lissabon. Hiervoor zou ook het natuurgebied, dat door het Taagestuarium gevormd wordt, aangesproken worden. Het wetlandgebied maakt deel uit van het Europese beschermingsnetwerk Natura 2000. Dat betekent dat een verandering van bestemming enkel mogelijk is als het aanleggen van de luchthaven op een andere locatie niet mogelijk blijkt en het gebied elders volwaardig gecompenseerd kan worden.

“In principe mag een schakel in Natura 2000 niet zomaar omgevormd worden, ook niet tot een luchthaven. Het wetland is een belangrijke stopplaats voor miljoenen trekvogels om hun migratie te vervolmaken. Gezien het grote belang van het systeem lijkt het onwaarschijnlijk dat het verlies van een dergelijk ecosysteem makkelijk elders gecompenseerd kan worden. De aankondiging van de regering zorgde dan ook voor heel wat protest, onder meer bij Birdlife International en verschillende Portugese natuurbeschermingsorganisaties,” besluit Partoens

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen.

Contact:

Lisa Partoens

Lisa.partoens@vub.be

0479 81 39 91

WE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel