Vlaanderen voortrekker klimaattransitie?

Vlaanderen voortrekker klimaattransitie?

VUB-onderzoek toont hoe Vlaamse industrie klimaatneutraal kan worden

De transformatie tot klimaatneutraliteit is een bijzonder moeilijke opdracht, vooral ook omdat de basisindustrie nog altijd sterk op fossiele bronnen leunt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hebben nu aangetoond dat er niettemin routes bestaan om de Vlaamse industrie klimaatneutraal te maken.

De basisindustrie vormt de economische ruggengraat van een moderne samenleving. Staal en andere metalen, energiedragers en basischemicaliën vormen de input van essentiële waardeketens zoals de bouwsector, landbouw, voertuigen- en machinebouw, farmaceutica en vele andere hightech toepassingen. Helaas stoot deze ook veel broeikasgas uit. In Vlaanderen zorgen de staal-, chemie- en raffinagesector voor 90 procent van de industrieuitstoot die onder de Europese emissiehandel vallen. De drie basissectoren zijn meteen ook goed voor meer dan een kwart van de totale Vlaamse uitstoot.

In opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) voerden onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, waaronder Tomas Wyns en Gauri Khandekar van het Instituut voor Europese Studies, samen met Deloitte België, Climact en Antwerp Management School een onderzoek uit naar de mogelijkheden om de Vlaamse industrie CO2-arm en uiteindelijk circulair te maken. Uit de studie blijkt dat er inderdaad routes mogelijk zijn om klimaatneutraal te worden. Dat vereist echter nog veel innovatie. Khandekar: “Er zal onder meer op vooruitziende wijze geïnvesteerd moeten worden in infrastructuur en logistiek, zoals netwerken voor waterstof, CO2-afvang en duurzame biomassa. Voorts zal de Vlaamse industrie, maar ook de samenleving, in hoge mate circulair met materialen moeten leren omgaan.”

Slim beleid noodzakelijk

Tenslotte is er nood aan een vooruitziend en slim industriebeleid dat bedrijven richting geeft om de juiste investeringen te doen en zo bij te dragen aan een welvarende en klimaatneutrale samenleving. Omdat de transitie van de industrie een grote impact op het energiesysteem kan hebben wordt er best een nieuwe energievisie uitgewerkt en gecoördineerd tussen de beleidsniveaus in België. Belangrijke aspecten van het energiesysteem zijn immers een gewestelijke of een federale bevoegdheid. Wyns: “Als Vlaanderen een voortrekkersrol opneemt naar klimaatneutraliteit,  kan het bijkomende economische activiteit aantrekken. Nieuwe bedrijven zullen hun weg vinden naar een Vlaanderen dat tegen 2050 beschikt over nieuwe klimaatvriendelijke technologieën, een betrouwbare basisinfrastructuur en sectoroverschrijdende industriële clusters.”

Link naar de studie:

https://www.ies.be/content/ies-contributes-study-set-direct-flanders’-industrial-transformation-policy

Meer info

Gauri Khandekar (English)

Gauri.khandekar@vub.be

0483 438 283

Tomas Wyns

Tomas.Wyns@vub.be

0473 84 03 22

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel