Vlaamse overheid rolt met Kenniscentrum Data & Maatschappij AI plannen uit

Vlaamse overheid rolt met Kenniscentrum Data & Maatschappij AI plannen uit

VUB, KU Leuven en UGent brengen maatschappelijke uitdagingen Artificiële Intelligentie in kaart en bieden oplossingen

Op 7 mei sloot het Kenniscentrum Data & Maatschappij  een convenant met de Vlaamse regering onder impuls van Minister Crevits. Dankzij dit convenant zal het Kenniscentrum in de komende vijf jaar haar werking verder kunnen uitbouwen en een dienstenaanbod opzetten voor organisaties die aan de slag willen gaan met en zorgen voor een vlotte uitrol van artificiële intelligentie (AI) in Vlaanderen. Het Kenniscentrum Data & Maatschappij is een samenwerking tussen VUB, KU Leuven en UGent. Rob Heyman, coördinator van het Kenniscentrum: “In weerwil van wat je van universiteiten zou denken is de rol van het Kenniscentrum een erg praktische en pragmatische: we bieden concrete tools en ondersteuning voor bedrijven, het beleid, het middenveld en de burger.”

AI zal in alle domeinen voor verandering zorgen en dit zorgt voor heel wat juridische, maatschappelijke en ethische uitdagingen. Om dit proces te begeleiden is in 2019 het Kenniscentrum Data & Maatschappij in het leven geroepen onder impuls van het Vlaams Beleidsplan AI.

Het Kenniscentrum brengt de maatschappelijke, ethische en wettelijke uitdagingen inzake AI en datagedreven toepassingen in kaart en zoekt met experten naar adviezen, oplossingen en kennis over hoe AI optimaal innovatie in Vlaanderen kan stimuleren. Heyman, coördinator van het Kenniscentrum: “We kijken ook breder en houden nauwgezet de Europese en internationale ontwikkelingen op gebied van AI en data(regulering) in de gaten. We proberen dit dan heel concreet te vertalen naar de behoeftes van ons publiek: bedrijven, sectororganisaties, beleidsmakers, en het brede publiek.”

Op dit moment beschikt het Kenniscentrum Data & Maatschappij al over een beleidsmonitor, die een overzicht van relevante beleidsdocumenten voorziet. Er werden ook al verschillende tools gelanceerd om bedrijven in staat te stellen om de ethische en juridische aspecten van AI mee te nemen in hun innovatie. Met de korte primers, brAInfood, wil het centrum cruciale vragen over AI en data op een eenvoudige manier uitleggen aan het brede publiek.

Contact:

Rob Heyman

rob.heyman@vub.be

0477 463 363

@KC_DaMa

https://www.facebook.com/KenniscentrumDataMaatschappij

https://www.linkedin.com/company/kenniscentrumdataenmaatschappij

 

Vanuit de Vrije Universiteit Brussel neemt de imec-SMIT onderzoeksgroep de coördinerende rol op van het Kenniscentrum Data& Maatschappij. Imec-SMIT is ook verbonden met het AI Experience Center van de VUB, waar het aanbod van het Kenniscentrum gepresenteerd wordt.

AI Experience Centre

Het AI Experience Centre is een gezamenlijk project van vier grote VUB-onderzoeksgroepen: het Artificial Intelligence Lab, Brubotics, SMIT en ETRO, en is gelegen op de VUB-campus Etterbeek. Het is een hightech test-, demonstratie- en ontmoetingsomgeving waar bedrijven, technologische ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en het grote publiek met AI kunnen experimenteren en samenwerken om technologische oplossingen te ontwikkelen en te produceren. Het doel is om een internationaal vermaard innovatiecentrum voor kunstmatige intelligentie, data en robotica uit te bouwen. Het AI Experience Centre is hierbij een eerste stap. https://experience-centre.ai/

De VUB is uniek gepositioneerd om AI Innovatie te laten werken: wereldwijd erkend op het gebied van AI, Data & Robotics onderzoek, haar sterke interdisciplinaire traditie, haar centrale ligging in België en Europa, en haar nauwe banden met lokale en mondiale economische spelers.

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel